Forekomsten af COVID-19-antistoffer hos patienter i psykiatrien

​Forskerne bag projektet ønsker yderligere at undersøge, om smitte med COVID-19 kan udløse forværring af den psykiske tilstand hos patienter med skizofreni, skizoaffektiv sindslidelse eller bipolar affektiv sindslidelse. Antistoftestningen skydes i gang den 1. februar 2021.

Foruden forekomsten af COVID-19-antistoffer hos patienter med skizofreni, skizoaffektiv sindslidelse eller bipolar affektiv sindslidelse, undersøger forskningsprojektet sammenhængen mellem disse antistoffer (som udtryk for tidligere COVID-19-infektion) og intensiveret medicinsk behandling, øget antal behandlingskontakter samt øget registreret selvmordsrisiko hos denne patientgruppe. 

- Forskningsgruppen har valgt at fokusere på patienter med skizofreni, skizoaffektiv sindslidelse eller bipolar affektiv sindslidelse, da der blandt disse patienter ofte ses en øget forekomst af hjertelidelser, metaboliske forstyrrelser og sukkersyge og dermed øget risiko for et mere alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med COVID-19-smitte, fortæller professor Anders Fink-Jensen, som er en del af forskningsgruppen i Region Hovedstadens Psykiatri, som står for undersøgelsen.

- Det er endnu uvist, hvorvidt COVID-19 kan forårsage forværring i psykisk sygdom, og med denne undersøgelse håber vi at kunne tilvejebringe vigtig information i forhold til behandlingsstrategier for psykiatriske patienter under denne og kommende pandemier, slutter Anders Fink-Jensen. 

Ca. 7.000 patienter får tilbudt antistoftest

Omkring 7.000 patienter i ambulant behandling i voksenpsykiatrien er blevet tilbudt at deltage i projektet, som er godkendt af den regionale videnskabsetiske komite. Det er frivilligt, om patienterne har ønsket at deltage.

Forskningsprojektet løber over 12 måneder, og patienter, der deltager, vil blive tilbudt at blive testet i alt tre gange i denne periode. Første antistoftest finder sted i perioden 1. februar-12. februar 2021. Herefter skal en anden og tredje test tages henholdsvis seks og 12 måneder efter.

Antistoftesten tages som en blodprøve af medicinstuderende, der er oplært i proceduren. Der vil blive brugt relevante værnemidler og sikres afstand mellem patienter i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for COVID-19.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem alle psykiatriske centrer i Region Hovedstadens Psykiatri, en række forskere fra psykiatrien og somatikken i Region Hovedstaden samt Statens Serum Institut.

Vil du vide mere om forskningsprojektet?

Kontakt da:
Professor Anders Fink-Jensen, PC København
Mail: Anders.Fink-Jensen@regionh.dk


Redaktør