Monitorering af udbredelsen af COVID-19 i udsatte grupper med fokus på mennesker med psykisk sygdom, alkohol- og stofmisbru

​​1 mio. kr. har et forskerhold fra Psykiatrisk Center København med professor Merete Nordentoft i spidsen fået af Novo Nordisk Fonden. Midlerne skal bruges til at kortlægge og følge udviklingen af coronavirus blandt forskellige udsatte grupper.

​Mennesker med svær psykisk sygdom og/eller alkohol- og stofmisbrug samt hjemløse har høj risiko for at blive smittet med corona-virus. Det skyldes, at de ofte er samlet i større grupper på bosteder, herberger eller psykiatriske afdelinger.

- Der kan risikere at udvikle sig epicentre på herberger og måske også psykiatriske bosteder, fordi der vil være flere beboere, som ikke kan holde afstand og efterleve hygiejnereglerne, siger professor på Psykiatrisk Center København, Merete Nordentoft.

Sammen med et forskerhold fra Psykiatrisk Center København skal Merete Nordentoft lede projektet, og hun peger på, at denne gruppe borgere også er i høj risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet, da de ofte også lider af somatiske sygdomme. 

- De mennesker, som det drejer sig om, er i risikogruppen, fordi deres krop er ældre end deres alder. De har en overdødelighed fra somatiske sygdomme i forhold til andre grupper, så vi ved, at de er udsatte, forklarer hun.

Når et større antal mennesker på bosteder rammes af COVID-19, og antallet af eventuelt coronasmittede blandt de tilknyttede medarbejdere er ukendt, kommer det ikke som sådan bag på Merte Nordentoft:

- Jeg har selv via det Psykiatriske Akutberedskab erfaret, at personalet på to lokale herberger var opmærksomme på smittefaren, men at kendskabet til COVID19 og de gældende forholdsregler for at undgå smitte og smittespredning af COVID-19 ikke nødvendigivs var til stede blandt de borgere, som kom på herbereget. Derfor er det vigtigt for os at få undersøgt, om der kan være tale om en større udfordring i forhold til sårbare borgere, siger Merete Nordentoft. 

Forventer at kunne have resultater klar hurtigt

Forskerholdet vil undersøge udbredelsen af COVID-19 blandt de udsatte grupper ved at sammenholde data om smitteudbredelse fra Statens Serum Institut med registerbaserede oplysninger om psykisk sygdom og ophold på psykiatriske bosteder og herberg.

- Vi har en database over adresser på psykiatriske bosteder og herberger, så vi kan undersøge, hvor mange smittede der er på de adresser og dermed se, om flere  har COVID-19. Det kræver selvfølgelig, at de bliver testet, for først dér ville vi kunne se, om der er en ophobning, fortæller Merete Nordentoft.

Forskningsprojektet bliver støttet med lidt over 1 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden, der har afsat i alt 50 mio. kr. til at støtte projekter, som "... med nationalt fokus tager tiltag til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark."

Fondsbevillingen kan få betydning for indsatsen i forhold til aktuelle og fremtidige epidemier.

- Vi kan foretage analyserne ret hurtigt, for vi har nogle dygtige epidemiologer, som kan rydde deres kalender til formålet, hvis der opstår en akut situation igen, siger Merete Nordentoft, inden hun slutter af med forventningerne til studiet:

- På kort sigt kan vi give nogle vejledninger i forhold til udviklingen, og på længere sigt kan vi dokumentere, om disse grupper viser sig at være mere sårbare overfor en virus som denne - og dermed bidrage med viden, der kan danne grundlag for beslutninger om at beskytte dem.

Redaktør