Neurologiske og psykiatriske komplikationer ved Covid-19: Forekomst og sygdomsmekanismer (NeuroPsych-CoV)

​Nyt forskningsprojekt med RHP-forskere er højaktuelt i en tid hvor neurologiske komplikationer i stigende grad rapporteres fra COVID-19 hotspots i Europa og Asien. 

Tiltag fra regeringer verden over sigter mod at mindske antallet af dødsofre som følge af COVID-19, men muligheden for neurologiske og psykiatriske komplikationer i forbindelse med denne pandemi har været overset hidtil.

Dette er foruroligende, fordi neurologiske komplikationer i stigende grad rapporteres fra COVID-19 hotspots i Europa og Asien, og tidligere pandemier som den spanske influenza fra 1918 var forbundet med alvorlige psykiatriske sundhedsmæssige problemer efter udbruddet.

I et nyt forskningsprojekt undersøges sammenhængen mellem neurologiske og psykiatriske komplikationer og senskader som følge af COVID-19.

Projektet er et samarbejde mellem professor og forskningsleder Michael Benros fra Psykiatrisk Center København og klinisk forskningslektor Daniel Kondziella fra Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

Michael Benros fortæller: "Vi vil se på sygdomsmekanismer for COVID-19 og potentialet for virusset til at invadere hjernen. Ved hjælp af blodprøver og rygmarvsvæske (cerebrospinalvæsken) fra deltagere i projektet, kan vi måle relevante nervecelleantistoffer, betændelsesmarkører og virusgenetisk materiale. Vi er kommet godt fra start og de første patienter er allerede blevet inkluderet i studiet, som involverer nationale samarbejder."

I projektet vil man også på baggrund af nationale registre, undersøge den nationale forekomst af neurologiske og psykiatriske sundhedsbyrde ved COVID-19-infektioner i Danmark, inklusiv senfølgerne. Resultaterne fra undersøgelsen kan være med til at gøre os klogere på den påvirkning COVID-19 har på hjernen, så man på sigt bedre kan forebygge og behandle komplikationer og senskader, som virussen kan medføre.

Projektet er støttet af den første akutte COVID-19 delbevilling fra Lundbeckfonden med 1 mio. kr. i starten af april 2020.

Kontaktperson: Professor (på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet) og forskningsleder Michael Benros, Psykiatrisk Center København


Redaktør