PSYCH-FLAME

​I det igangværende studie PSYCH-FLAME undersøges psykiatriske patienter nu også for SARS-CoV-2.

I PSYCH-FLAME-studiet undersøger professor og forskningsleder, Michael Eriksen Benros, sammen med sin gruppe, immunologiske forandringer hos patienter med debuterende psykose og førstegangsdepression. Studiet sammenligner med raske kontroller, hvor CSF (cerebrospinalvæsken), blod og mikrobiomet undersøges for et bredt panel af immunologiske forandringer og tegn på infektioner - herunder også for SARS-CoV-2, for sammenhænge med psykiatriske symptomer.

Studiet, som er forankret i Psykiatrisk Center København, er den hidtil mest detaljerede immunologiske undersøgelse af psykose og depression.

Involverede i projektet:

  • Projektleder Michael Eriksen Benros, professor (på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet), læge, ph.d., forskningsleder på Psykiatrisk Center København
  • Merete Nordentoft, professor, læge
  • Rose Jeppesen, læge, ph.d.-studerende
  • Nina Vindegaard Sørensen, læge, ph.d.-studerende
  • Sonja Orlovska-Waast, læge, ph.d.-studerende
  • Rune Haubo Christensen, statistiker, ph.d.


Redaktør