The Nordic Psychiatric COVID-19 Consortium (Psych_COVID-19)

​I et nyt studie undersøges betydningen af COVID-19 pandemien i form af stress, ensomhed, frygt for udviklingen af psykisk sygdom. Forskningsprojektet udføres af en gruppe forskere fra norden og Estland, som i flere år har arbejdet tæt sammen. 

Projektet søger at kortlægge, hvordan oplevelse og reaktion på COVID-19-pandemien i form af stress, ensomhed og frygt i samspil med det enkelte menneskes socioøkonomiske situation, psykiske historik samt familiære og arvelige disposition påvirker udvikling af psykisk sygdom.

Professor Thomas Werge, Psykiatrisk Center Sct. Hans, som er en af de ansvarlige for den danske del af studiet, fortæller: 

- Man kan tænke på COVID-19-pandemien, som det største naturlige "forsøg" inden for psykiatri siden anden verdenskrig, hvor mennesker over det meste af verden er blevet udsat for en voldsom og relativt ensartet form for stress. Da stress er en risikofaktor for psykisk sygdom, giver COVID-19 -andemien mulighed for at undersøge, hvordan vores livsvilkår påvirker os mennesker forskelligt.

I undersøgelsen er der fokus både på de direkte og indirekte konsekvenser af pandemien. De direkte konsekvenser er menneskets oplevelse af trussel eller frygt for eget eller nærmestes liv, mens de indirekte konsekvenser er følger af samfundets reaktion på pandemien i form af nedlukning, som f.x kan medføre isolation, ændrede livsvaner og tab af arbejde.

Thomas Werger uddyber:

- Med projektet ønsker vi at få en forståelse af forskelligheden i psykisk sårbarhed, og hvordan den individuelle sårbarhed spiller sammen med ydre forhold, for i befolkningen er reaktionen såvel som effekten af en ydre stressfaktor meget forskellig. Dette projekt skal gerne give os et bedre indblik de psykiske konsekvenser ved en konkret begivenhed som COVID-19-pandemien; men også en bedre generel forståelse af, hvordan vi bedre genkender og ikke mindst beskytter psykisk sårbare personer mod forhold, som kan udløse egentlig psykisk sygdom.

Forskningsprojektet – som blev igangsat på blot få dage - udspringer af et allerede eksisterende stærkt samarbejde mellem en række nordiske partnere i Danmark, Island, Norge, Sverige, Finland og Estland. Alle partnere er centralt placeret i psykiatri i de respektive lande.  

- Projektet gennemføres i Danmark som en del af det Danske Bloddonor Studie, som har et langt bredere sundhedsmæssigt fokus en blot COVID-19;. Uden dette brede projekt ville dette psykiatriske delstudie ikke være muligt. De samme forhold gælder i de øvrige deltagerlande, siger Thomas Werge.

I Danmark forventes titusinder af bloddonorer at besvare spørgeskemaet, og samlet set er ambitionen flere hundredetusinde nordiske deltagere.

Følgende danske partnere indgår i projektet:

  • Professor Thomas Werge (Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri) 
  • Professor Henrik Ullum (Rigshospitalet)
  • Professor Ole Birger Vesterager Pedersen (Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland)
  • Overlæge Henrik Hjalgrim (Statens Serum Institut)
  • Samt øvrige partnere fra Det Danske Bloddonorstudie

De nordiske partnere i projektet er blandt andet:

  • Professor Unnur Anna Valdimarsdóttir (Univeristy of Island)
  • Professor Ole Andreassen (Oslo University Hospital)
  • Professor Patrick Sullivan (Karolinska Instituttet)
  • Direktør og professor Kári Stefánsson (deCODE genetics)


Redaktør