Undersøgelse af smitte og immunisering af hospitalsansatte for COVID-19

​I forbindelse med at sundhedspersonale bliver screenet for antistoffer mod SARS-CoV-2 (Coronavirus), kan der udfyldes et frivilligt spørgeskema.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge antallet af smittede over tid samt om der er et blivende immunrespons mod SARS-CoV-2 efter overstået infektion.

Tilbuddet gælder alle med daglig patientkontakt i somatikken, psykiatrien, akutberedskabet, den sociale virksomhed, almen praksis og speciallægepraksis.

Om studiet

Studiet, der er et regionalt samarbejde mellem Region Hovedstadens hospitaler, skal besvare centrale spørgsmål om COVID-19 og fremtidige epidemier.

  1. Hvor mange smittes uden at udvikle symptomer, eller med meget sparsomme symptomer?
  2. Hvad prædikterer asymptomatiske og alvorlige forløb?
  3. Hvor stor er risikoen for smitte blandt hospitalsansatte sammenlignet med personer udenfor sundhedsvæsenet?
  4. Er nogle faggrupper særligt udsatte for smitte?
  5. Hvordan udvikler immuniseringen sig tidsmæssigt i forhold til forløb af epidemien?
  6. I hvor høj grad er sundhedspersonale immuniseret ved en evt. anden bølge af COVID-19?
  7. Hvor stor en andel kan arbejde uden risiko for COVID-19 under dække af immunisering?

Screeningsgruppen i Region Hovedstaden er ansvarlig for spørgeskemaundresøgelsen, og spørgsmål kan besvares på tlf.  3868 6009.

Vicedirektør Ida Hageman, professor Thomas Benfield, professor Ove Andersen, professor Susanne Dam Poulsen, forskningschef Thea Kølsen Fischer, overlæge Claus A. Jensen, laboratorieleder Sisse B. Ditlev, professor Jørgen Rungby, overlæge Jesper Erdal, afdelingsleder Curt Steen, centerdirektør professor Rasmus Møgelvang, professor Henning Bundgaard, professor Henrik Ullum, lektor Fredrik Folke og professor Kasper Iversen.Redaktør