Challenge-projektet

Nyt projekt under professor Merete Nordentoft skal bekæmpe hørelseshallucinationer hos skizofreni-ramte med Avatar-terapi

​Mange patienter med skizofreni hører stemmer, og selvom de får både medicinsk behandling og kognitiv adfærdsterapi, går stemmerne for en stor dels vedkommende ikke væk. Men engelske forskere har opfundet terapi med en Avatar, som professor Merete Nordentoft nu skal undersøge effekten af hos danske patienter. 

Læs mere om Challenge-projektet her.

Fakta om Challenge-projektet

- 266 patienter med alvorlige hørelseshallucinationer skal indgå i et lodtrækningsforsøg. Halvdelen skal igennem otte sessioner, hvor de eksponeres f-or forvrængede stemmer i virtual reality format, mens den anden halvdel får et tilsvarende antal støttende samtaler.

- Avatar-terapien skal afprøves på patienter i Region Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark.

- Projektet udføres i tæt samarbejde med de engelske udviklere af Avatar-terapien: Professor Tom Craig og professor Philippa Garety fra Institute of Psychiatry på King’s College i London.

- Den danske virksomhed Khora Aps skal stå for udviklingen af stemmeforvrængning og tegning af personen bag stemmen i Virtual Reality.

- Innovationsfonden har bevilliget 13 millioner til projektet. Du kan også læse om projektet på Innovationsfondens hjemmeside.

Redaktør