NYMPHA projektet

​​

Bipolar lidelse er en hyppigt forekommende og kompleks psykiatrisk sygdom. Epidemiologiske studier anslår at bipolar lidelse har en prævalens omkring 1 % i europæiske lande. Personer med bipolar lidelse oplever episoder med sygelige ændringer i humøret. Humøret ændrer sig i både depressiv og i manisk retning. Bipolar lidelse er ofte en langvarig og kronisk lidelse med behov for kontinuert behandling gennem adskillige år.

Kontinuert monitorering af humør og andre parametre der afspejler graden af sygdomsaktivitet kan være klinisk relevant, da det muliggør tidlig indgriben ved begyndende symptomer på depression eller mani. Tidlig indgriben vil potentielt kunne forhindre udvikling til egentlig episoder med depression og mani. Som noget unikt tillader brug af elektroniske værktøjer til denne form for kontinuert monitorering indsamling af realtids data under hverdags omstændigheder.

​​Next generation Mobile Platforms for Health, in Mental Disorders

​​NYMPHA-MD projektet er et EU finansieret projekt, som fokuserer på implementeringen af en præ-kommerciel produktion (PCP) af innovative IT løsninger mhp. at de kan blive tilgængelige. PCP arbejder sammen med Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pre-commercial-procurement). Projektet opfordrer alle virksomheder der måtte have interesse heri, til at byde ind på opgaven.

NYMPHA-MD projektet fokuserer på at implementere mobile e-health services til at støtte klinikere, patienter og pårørende i behandlingen af bipolar lidelse. IT løsninger fra NYMPHA-MD projektet vil være baseret på kontinuerlig monitorering af patienter med bipolar lidelse for at kunne identificere tidlige tegn på depression og mani og derved muliggøre en tidlig og målrettet behandlingsindsats. IT løsningerne skal give mulighed for både daglig selvmonitorering samt indsamling af forskellige automatisk genererede objektive data. Interaktive værktøjer med psykoedukation og selvhjælps sessioner kan være en del af det elektroniske system. Et sådan elektronisk system skal desuden kunne indsamle informationer om kontinuert genererede objektive målinger af forskellige adfærdsmønstre, analysere disse i forhold til den enkelte patient samt give feedback på alle disse indsamlede data til både patienter og klinikere.

En kombination og præsentation af både selvmonitorerede data og automatisk genererede objektive data til patienter, klinikere og pårørende vil være et stort fremskridt i evalueringen af tilstande hos patienter med bipolar lidelse. Et system der er i stand til at analysere og give klinikere prædiktionsanalyser på baggrund af de indsamlede data vil være et stort og innovativt fremskridt i behandlingen af bipolar lidelse. Et system der er i stand til dette findes ikke på nuværende tidspunkt og er et af hovedformålene med NYMPHA-MD projektet.

Redaktør