OPUS-YOUNG-studiet

​Et OPUS-YOUNG-team forankret i B295 Ambulatorie for unge i Glostrup startes op den 1. januar 2020. OPUS-YOUNG-behandlingen foregår udenfor hospitalsmatriklen i et civilt miljø. Selve forsøget ledes af Forskningsenheden i BUC med opstart i sommeren 2020 og frem til 2025.

OPUS-YOUNG studiet sammenligner OPUS-behandling med standardbehandling. Designet er et klinisk lodtrækningsforsøg med to lige store grupper og med blindet vurdering af resultaterne. Deltagerne er 284 unge mellem 14 og 17 år med debuterende psykose henvist til BUC med en diagnose inden for skizofrenispektret, psykotisk depression eller stofudløst psykose.

I OPUS-YOUNG er patienten sammen med de pårørende de vigtigste samarbejdspartnere, hvis indsigt og indstilling er en afgørende faktor for forløbets udfald. Patientens selvstændige præferencer skal respekteres, og behandlingen skal i videst muligt omfang tilpasses patientens individuelle behov. 

OPUS-YOUNG er manualbaseret og bygger på de oprindelige OPUS-komponenter (fast kontaktperson, familieinvolvering, uddannelse og træning i at klare udfordringer i dagligdagen), samt med tillæg af tre vigtige behandlingselementer, der imødekommer de særlige behov hos unge under 18 år:

1) Målrettet transitionsstøttende indsats, som udføres af det multidisciplinære team, der i samarbejde med patient og pårørende planlægger og koordinerer overgangen til anden behandling og støtte.

2) Målrettet, støttende og rådgivende indsats, for at den unge fastholdes i skole/uddannelse/beskæftigelse.

3) Integreret forebyggelse og behandling af misbrug.

Desuden vil der være en manual for medicinering og bivirkningsovervågning, hvor der lægges vægt på et tæt samarbejde med patienten og valg af behandling baseret på patientens præferencer.


Redaktør