SO REAL projektet

I SO REAL projektet sammenlignes det nuværende psykoterapeutiske gruppebehandlingstilbud til individer med socialangst, med et nyt behandlingstilbud som bruger virtual reality til at tilvænne patienterne til svære sociale situationer.

Mennesker, der lider af socialangst (også kaldet socialfobi), er kendetegnet ved at være overdrevent opmærksomme på sig selv og at have udtalt frygt for at blive bedømt negativt af omgivelserne i specifikke - eller i alle - sociale situationer. Socialangst er en af de hyppigste psykiske lidelser og er desuden ofte langvarig og har stor indvirkning på dagligdagen for dem, der er ramt af lidelsen.

I behandlingen af socialangst indgår øvelser hvor individet udsætter sig for sociale situationer, som vedkommende plejer at undgå. Dette kaldes eksponeringsterapi. Forskning har vist, at eksponeringsterapi er et afgørende element i behandlingen af socialangst.

Eksponeringsterapi kan dog være vanskeligt at organisere og kontrollere og nogen patienter afviser at deltage i det, fordi de tror de ikke kan håndtere det. I SO REAL projektet, undersøger vi om det kan være mere effektivt at lave eksponeringsterapi i virtual reality, end i virkeligheden. Brugen af virtual reality har de fordele at det øger kontrollerbarheden, fleksibiliteten, patientens fortrolighed og mindsker logistisk besvær.

SO REAL projektet er det største projekt nogensinde som undersøger effektiviteten af at bruge virtual reality i behandlingen af socialangst og dets resultater vil vejlede fremtidig klinisk brug af virtual reality i en lang række behandlingsformer og problemstillinger. 


Hvordan bliver jeg deltager?

For at kunne deltage i SO REAL projektet skal du lide af socialangst og have mulighed for at deltage i det gruppeterapeutiske forløb som tilbydes i psykiatrien i RegionH. Før man bliver tilbudt terapien, skal man igennem et udredningsforløb. Udredningsforløbet starter hos din egen læge, når du fortæller ham/hende om dine symptomer.

Hvis du kan genkende 1 eller flere af følgende symptomer, så anbefales det at du opsøger egen læge med henblik på udredning og behandling af socialangst:

  1. Markant frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed i de fleste sociale situationer
  2. Markant frygt for at opføre sig pinligt, blive ydmyget, blive forlegen eller afvist i de fleste sociale situationer
  3. Undgåelse af situationer hvor symptom 1 og/eller 2 kan opstå

Du skal være velkommen til at kontakte forskerne på projektet, for en uforpligtende og anonym samtale om dine muligheder for deltagelse og behandling:

Benjamin Arnfred, Psykolog & Ph.d.-studerende

Telefon: 2163 0878

Peter Bang, Psykolog & Ph.d.-studerende 

Telefon: 2162 9340

Mail: rhp-fp-soreal@regionh.dk


Redaktør