TEENS trial

Fra februar 2020 afprøver forskningsprojektet TEENS trial et målrettet behandlingstilbud, som har til formål at reducere selvskade hos børn og unge. 

I forbindelse med selvskadeprojektet udføres der tre studier, hvoraf de to første er pilotstudier, og det tredje er et stort randomiseret, kontrolleret studie.

I TEENS trial vil halvdelen af patienterne få internetbaseret ERITA som tillæg til deres vanlige behandling (den udredning eller behandling, som patienten i forvejen modtager på BUC), mens den anden halvdel vil få vanlig behandling alene. Der vil blive målt på, hvordan patient og forældre har det ved afslutning af behandlingen (eller efter 12 uger), og under RCT'en er der også en forskningsmæssig opfølgning 3 og 12 måneder efter behandlingens afslutning.

De tre studier inklusive deltagerantal og tidsperioder er illustreret herunder:

Ledelse af forskningsprojektet

Ph.d. og postdoc, Britt Reuter Morthorst, er leder forskningsprojektet og psykolog og professor ved Aalborg Universitet, Bo Møhl, er samarbejdspartner og supervisor for Team for selvskade.

Finansiering

Forskningsprojektet er finansieret af Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsfond samt Helsefonden i perioden januar 2020 til og med december 2022.

Læs mere om projektet her.Redaktør