For ph.d.-studerende

Både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien er forskningsaktive specialer, hvor der i høj grad bliver satset på vores ph.d.-studerende.

​​​​​​​​​​​​

Gennem en række tiltag som eksempelvis at bidrage til Dansk Psykiatrisk Forskerskole, etablere netværksgrupper for ph.d.-studerende og etablere forskerkarriereforløb, vil Region Hovedstadens Psykiatri gøre det endnu mere attraktivt at være ung forsker.
I øjeblikket er der ca. 60 ph.d.-studerende tilknyttet Region Hovedstadens Psykiatri. Målet er at tiltrække endnu flere dygtige og velkvalificerede forskere.


Forskning i Psykiatrien

Forskningen i psykiatrien er mangfoldig, og der er et forskningsfelt for alle interesser.
Du kan læse mere om den aktuelle forskning via linket til højre.

Vores ph.d.-studerende er bl.a. læger, psykologer og biologer, ligesom der også forskes indenfor psykiatrisk sygepleje, ergo- og fysioterapi.

Ph.d. studiet

Ph.d. studiet er en 3-årig forskeruddannelse, som kræver en afsluttet kandidatuddannelse eller tilsvarende. De fleste ph.d.-studerende i psykiatrien er tilknyttet Københavns Universitets Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, men der er også eksempler på ph.d.-studerende, der er tilknyttet andre fakulteter eller universiteter.

Uddannelsen indeholder:

  • Udarbejdelse af et videnskabeligt forskningsprojekt (under vejledning)
  • Kurser svarende til ca. 6 måneders studietid (30 ECTS)
  • Formidling af f.eks. artikelskrivning eller undervisning
  • Tilknytning til aktive forskningsgrupper
  • Offentligt forsvar af videnskabeligt forskningsprojekt

Hver ph.d.-studerende tildeles en hovedvejleder, som er ansat ved et universitet som professor eller lektor.

Dækning af annuum i forbindelse med ph.d.-studiet

Der kan søges midler til dækning af annuum hos Psykiatriens Forskningspulje.
Det sker ved et årligt opslag som sende ud til alle centre og annonceres på intranettet.
Kontakt Marianne Meinertz for nærmere oplysninger.

Redaktør