Region Hovedstadens Psykiatris forskningsdag 2021

RHPs forskningsdag 2021 bliver afholdt i efteråret. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Hvert år afholdes Region Hovedstaden Psykiatris forskningsdag, som er en intern konference for alle ansatte med interesse for forskning - både forskere og klinikere. 

Dagen byder på spændende mundtlige oplæg og posterpræsentationer med de friskeste forskningsresultater, som på sigt kan komme ud at leve i klinikken. 

Alle interesserede bliver inviteret til at indsende et kort abstract med en præsentation af deres forskningsprojekt. 

Efterfølgende nedsættes en planlægningsgruppe for forskningsdagen bestående af forskningsledere fra RHP, som med udgangspunkt i de indsendte abstracts vil udarbejde programmet for de mundtlige oplæg på dagen.

Alle abstracts, der ikke udvælges til mundtligt præsentation, vil i stedet indgå i postersessionen.Redaktør