Region Hovedstadens Psykiatris forskningsdag 2020

​Årets forskningsdag, som skulle afholdes den 24.juni rykkes til efteråret. Ny dato er endnu ikke fastlagt.

På grund af den alvorlige situation med COVID-19, rykkes årets forskningsdag til efteråret 2020.

___________________________________________

Hvert år i juni måned afholdes Region Hovedstaden Psykiatris forskningsdag, som er en intern konference for alle ansatte med interesse for forskning - både forskere og klinikere. Dagen byder på spændende mundtlige oplæg og posterpræsentationer med de friskeste forskningsresultater, som på sigt kan komme ud at leve i klinikken. 

Alle interesserede har været inviteret til at indsende et kort abstract med en præsentation af deres forskningsprojekt. 

Der er nedsat en planlægningsgruppe for forskningsdagen bestående af forskningsledere fra RHP, som med udgangspunkt i de indsendte abstracts vil udarbejde programmet for de mundtlige oplæg på dagen.

Alle abstracts, der ikke udvælges til mundtligt præsentation, vil i stedet indgå i postersessionen.


Redaktør