Region Hovedstadens Psykiatris forskningsdag 2021

RHPs forskningsdag 2021 bliver afholdt 29.september i Rigshospitalets auditorier.

Hvert år afholdes Region Hovedstaden Psykiatris forskningsdag, som er en intern konference for alle ansatte med interesse for forskning - både forskere og klinikere. 

Dagen byder på spændende mundtlige oplæg og posterpræsentationer med de friskeste forskningsresultater, som på sigt kan komme ud at leve i klinikken. 
Bag om forskningsdagen

Alle interesserede er blevet inviteret til at indsende et kort abstract med en præsentation af deres forskningsprojekt. 

Med udgangspunkt i de indsendte abstracts har en planlægningsgruppe, bestående af forskere fra RHP, sammensat et spændende program for dagen. Programmet er tæt på at være endeligt og vil blive offentliggjort her på siden, samt via interne kommunikationskanaler. 

Alle abstracts, der ikke udvælges til mundtligt præsentation, vil i stedet indgå i postersessionen.Redaktør