Forebyggelse og rehabilitering

​Indenfor dette område forskes der særligt i psykiatrisk epidemiologi og i komplikationer til psykisk sygdom som eksempelvis hjemløshed, kriminalitet og overdødelighed. Forskningen fokuserer også på at udvikle nye psykosociale interventioner - Primært rettet mod behandlingen af skizofreni og affektive lidelser.

​​​​​​​​​​​

​Forebyggelse
På forebyggelsesområdet har forskningen til mål at afdække hvilke risikofaktorer (f.eks. genetik, antistoffer, social funktion, medicinering, eksponering i løbet af barndom, psykiatriske indlæggelser), der har indflydelse på udviklingen af sygdomsforløb og deres outcome. Registerforskning er en central del af forskningen på området.

Rehabilitering
Indenfor rehabiliteringsområdet arbejdes der udpræget med randomiserede psykosociale interventioner, der har som formål at udvikle og måle effekten af forskellige behandlingsformer. En meget stor del af forskningen er centreret omkring behandlingen af skizofreni og affektive lidelser. Interventionerne er mangeartede, men ofte anvendes der assertive interventioner, hvor der eksempelvis arbejdes med begrænsning af hashmisbrug eller med optræning af kognitive funktioner. 

I linkene til højre kan du læse mere om de enkelte centres forskningsprojekter på området.

Du finder desuden kontaktoplysninger på centrenes forskningsansvarlige, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har forskningsrelaterede spørgsmål.​


Redaktør