Neuropsykiatri

​Psykiske lidelser som skizofreni, psykose, depression, angst, bipolar lidelse og misbrug er omdrejningspunktet for den neuropsykiatriske forskning. Der forskes i årsager til og forebyggelse af disse lidelser. Der er særligt fokus på at udrede de tilgrundliggende neurobiologiske og miljømæssige mekanismer ved psykiatriske sygdomme og mekanismerne bag den medikamentelle behandling af disse.

​​​​​

Indenfor det neuropsykiatriske område er der opnået teknologiske og forskningsmæssige landvindinger, der har givet banebrydende indsigt i hjernens funktioner – og i hvad der bestemmer adfærd. 
Indenfor for de to hovedområder – affektive lidelser (depression, angst, bipolar lidelse) ​og ​​​​skizofreni – er forskningsfokus i øjeblikket at udrede og karakterisere genetiske, neurobiologiske og miljømæssige risikofaktorer. Disse faktorer kan have indflydelse på udviklingen af psykisk sygdom og på behandlingsmulighederne.

Affektive lidelser
I forhold til de affektive lidelser forsker man i, hvordan risikofaktorerne har indflydelse på den medikamentelle behandling af sygdommen. Herudover forsker man i at kortlægge individuelle depressionssymptomer og belastninger med henblik på at afdække, hvilken betydning disse har på effekten af et behandlingsforløb.
Der forskes også i neurokognition, herunder det hjernemæssige grundlag for kognitive vanskeligheder ved affektive lidelser, nye mulige behandlinger med effekt på kognition og de neurokognitive biomarkører for aff​​ektive lidelser.​ Læs mere herom på NEAD Groups hjemmeside​ og Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforsknings hjemmeside.

Skizofreni
I forhold til skizofreniforskningen er der de seneste år blevet påvist en sammenhæng mellem konkrete ændringer i arvemassen og risikoen for at udvikle skizofreni. Forskningen fokuserer nu på at afdække, om forskelligheden i disse ændringer fører til forskellige typer af skizofreni. Disse opdagelser er også udgangspunktet for at kunne udvikle nye behandlingsstrategier og behandlingsformer, der er mere individuelt tilrettelagt og målrettet den enkelte patient.​
I linkene til højre kan du læse mere om de enkelte centres forskningsprojekter på området.​
Du finder desuden kontaktoplysninger på centrenes forskningsansvarlige, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har forskningsrelaterede spørgsmål.​

Redaktør