Recovery

​Forskningen gennemføres i regi af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Forskningens fokus er skabe ny viden om recoveryprocesser hos mennesker med psykisk sygdom.

Formålet er at udvikle evidensbaserede metoder, der fremmer recoveryprocesserne, så de kan integreres i den eksisterende behandling. 

Forskningsprojekterne gennemføres primært som kvalitative studier og ofte med brugere/patienter og pårørende som medforskere, men der gennemføres også randomiserede studier ved Kompetencecentret. 

Læs mere om forskningen på kompetencecentrets sider. 

Redaktør