Administration af eksternt finansierede forskningsprojekter

​​​

Når der indgås aftale om eksterne tilskudsmidler, er det den projektansvarlige forskers ansvar at sikre, at de administrative procedurer for administration af eksterne forskningsmidler følges - Herunder at en forskningskontrakt først underskrives af relevant ledelse, når at den har været forelagt Region Hovedstadens Enheden for Forskning og Innovation, Jura & Kontrakter (herefter benævnt Jura & Kontrakter). Rådgivningen ydes med udgangspunkt i nærværende Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser

Læs mere om juridisk kontraktgennemgang her.

Enheden for Forskning og Innovation, Kommercialisering, er ansvarlig for vurdering og kommercialisering af opfindelser, som overtages af hospitaler og psykiatri.

Godkendelse af ansøgning om eksterne projektmidler:

Ansøgning af projektmidler skal godkendes af relevant ledelse.
Ved godkendelse af projekter, hvor de samlede eksternt finaniserede udgifter gennem hele projektets levetid forventes at overstige 5 mio. kroner, skal virksomheds- og koncerndirektion orienteres forud for godkendelse.

 
Hvis tilskuddet ydes i form af apparatur el.lign. hvor drift og vedligeholdelse vil påføre virksomheden løbende omkostninger, skal ansøgningen godkendes af virksomhedsdirektionen.

Redaktør