Administration af eksternt finansierede forskningsprojekter

​​​

Når der indgås aftale om eksterne tilskudsmidler, er det den projektansvarlige forskers ansvar at sikre, at de administrative procedurer for administration af eksterne forskningsmidler følges - Herunder at en forskningskontrakt først underskrives, når den har været forelagt Region Hovedstadens Videncenter for Innovation og Forskning, VIF (Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser).​

Godkendelse af ansøgning om eksterne projektmidler:

Ansøgning af projektmidler skal godkendes af relevant ledelse.
Ved godkendelse af projekter, hvor de samlede eksternt finaniserede udgifter gennem hele projektets levetid forventes at overstige 5 mio. kroner, skal virksomheds- og koncerndirektion orienteres forud for godkendelse.

Hvis tilskuddet ydes i form af apparatur el.lign. hvor drift og vedligeholdelse vil påføre virksomheden løbende omkostninger, skal ansøgningen godkendes af virksomhedsdirektionen.
​​​​

Redaktør