Anmeldelse til Datatilsynet

Al behandling af personinformation, der foregår på Region Hovedstadens data og/eller computere, skal anmeldes som offentlig databehandling. Dette gælder også forskningsprojekter og PhD projekter. 

​​​​

Behandling af personinformationer skal overholde persondatalovens sikkerhedskrav. Dette indebærer, at man ved behandling af personfølsomme data skal anmelde behandlingen og dokumentere, at man overholder de sikkerhedskrav, som persondataloven foreskriver.​​​

Al behandling af personinformation, der foregår på Region Hovedstadens data og/eller computere, skal anmeldes som offentlig databehandling. Dette gælder også forskningsprojekter og PhD projekter. ​

Anmeldelse af databehandling samt anmeldelse af databaser til Datatilsynet sker via Region Hovedstadens paraplyorganisation ​"Dataanmeldelse Psykiatri".

Informationssikkerhed Anmeldelse af data Regi IT

Lokal konktaktperson:

Berit Schwartz

Kvalitet, patientsikkerhed og forskning 

adm-dataanmeldelsepsykiatri.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

Telefon: 38 64 00 81


 


 


 

 

 

Redaktør