Center for Regional Udvikling

Enheden for Forskning og Innovation tilbyder hjælp til forskere i forbindelse med finansering, forhandling af kontrakter mv.  

​​​​​​​​​

Forskning og Innovation tilbyder effektiv og brugerorienteret rådgivning om innovation og forskning til ledere og medarbejdere på alle niveauer i Region Hovedstaden.  

 


Ekstern forskningsfinansiering

Lad Forskning og Innovation hjælpe dig med at finde vejen til forskningsmidlerne.

 

 • rådgiver om eksterne finansieringsmuligheder
 • kommenterer og optimerer din ansøgning
 • har specialkompetencer vedr. EU og NIH
 • fungerer som administrativ tovholder på større ansøgninger
 • har udviklet finansieringsdatabase, værktøjskasse og holder workshop om ”den gode ansøgning”

 

Innovation

Få hjælp til at finde nye innovative løsninger til gavn for patienter og personale. Forskning og Innovation hjælper med:

 

 • Rådgivning i metoder og processer til at understøtte brugerinddragelse og innovation
 • Facilitering af workshops og undervisning
 • Matchmaking mellem sundhedsvæsen, erhvervsliv og vidensinstitutioner, også kaldet offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI)

 

Juridiske aftaler

Få hjælp til at sikre at samarbejdsaftaler og kontrakter bliver korrekt udarbejdet. EFI:

 

 • yder juridisk rådgivning
 • udarbejder og gennemgår kontrakter og samarbejdsaftaler
 • forhandler aftaler mellem eksterne virk¬somheder og ansatte på regionens hospitaler

 

Kliniske forsøg

Hvis du gerne vil køre kliniske forsøg i samarbejde med industrien kan Forskning og Innovation:

 

 • kontakte et biotek- eller lægemiddelfirma, hvis du som forsker vil i betragtning som investigator i firmainitierede kliniske forsøg
 • kontakte et firma, hvis der er behov for sponsorering af f.eks. et lægemiddel til et klinisk forsøg
 • hjælpe med at etablere et nyt forskernetværk
 • hjælpe med at etablere en klinisk forskningsenhed

 

Kommercialisering

Få hjælp til at afgøre om du har gjort en opfindelse, der kan patenteres og kommercialiseres. EFI:

 

 • undersøger patentmuligheder og står for markedsanalyse
 • står for kommercialisering, analyse og udarbejdelse af business case
 • lægger strategi for salg og licensudstedelse
 • forhandler licensaftaler
 • opbygger netværksrelationer
 • hjælper med at etablere nye start-up selskaber

 

 

Redaktør