National Videnskabsetisk Komité

Forskningsprojekter, der involverer mennesker og menneskeligt biologisk materiale skal godkendes af De Videnskabetiske Komitéer.

​​

Alle forskningsprojekter, der involverer mennesker og/eller menneskeligt biologisk materiale skal anmeldes til og godkendes af en videnskabetisk komité, inden projekterne påbegyndes.

En anmeldelse af et biomedicinsk forskningsprojekt skal opfylde nogle bestemte krav for at kunne blive anset for at være behørigt udformet.

​​​På National Videnskabetisk komités hjemmeside finder du vejledning om krav til dit forskningsprojekt og proceduren for anmeldelse.

Redaktør