Forskningsnetværket for Internet- og App-interventioner

​Forskningsnetværket for Internet- og App-interventioner (FIA) består af forskere på tværs af Børne- og Ungdomspsykiatrien samt Voksenpsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), der beskæftiger sig med digitale behandlingsformer. 

​Forskning i internet- og app-interventioner er afgørende for, at patienterne får den evidensbaserede behandling og støtte, der er mindst muligt indgribende i deres dagligdag. Digitale interventioner kan samtidig nå ud til mange mennesker og er ofte omkostningseffektive. 

Om forskningsnetværket 

FIA er tænkt som et forum for sparring og erfaringsudveksling inden for digitale interventioner, da udvikling og implementering af disse stiller helt særlige krav til både klinikere og forskere. Forskningsnetværket kan også benyttes, hvis man har tanker om opstart af nye udviklings- eller forskningsprojekter inden for området af digitale interventioner.

Forskningsnetværket mødes seks gange årligt – første mandag i januar, marts, maj, juli, september og november, kl. 10-12. Møderne består af en kort "siden sidst"-runde, oplæg og særlige diskussionspunkter.

Kontakt Charlotte Mühlmann, mail: charlotte.muehlmann@regionh.dk eller Lotte Rubæk, mail: lotte.rubaek@regionh.dk for at høre mere om FIA – eller for at tilmelde dig næste møde. Alle forskere i RHP er velkomne – både hvis man allerede er i gang med et projekt, hvis man påtænker at opstarte et projekt, eller hvis man blot er interesseret i digitale interventioner.


Hvem er vi?

Anne Sofie Aggestrup, cand.cur, PC København:
Anne Sofie har været forskningskoordinator på et randomiseret studie, 'Udskriv med tryghed', hvor patienter med depression selv-monitorerede deres humør og aktivitet efter udskrivelse, og på baggrund af monitoreringerne modtog klinisk feedback med det formål at forebygge tilbagefald af depression. Hun er ved at forberede sit Ph.d.-studie, 'Recovery-by-eHealth', hvor hun vil undersøge, om sundhedsinterventioner kan fremme personlig recovery og forebygge tilbagefald af depression og genindlæggelse hos patienter, som har været i ambulant behandling for depression.

Vil du høre mere om projekterne, er du velkommen til at kontakte Anne Sofie på mail: anne.sofie.aggestrup@regionh.dk

 

Britt Morthorst, cand scient san, Ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:
Britt har i samarbejde med Team for Selvskade i BUC afviklet et feasibility studie (TEENS feasibility trial), som undersøgte muligheden for at afvikle en internetbaseret intervention (ERITA) mod selvskade til unge med selvskade henvist til psykiatrisk behandling. Britt afvikler desuden et kvalitativt TEENS-studie med henblik på at undersøge oplevelsen af netop ERITA. Alt dette er forløberen til et større klinisk studie, som skal undersøge effekten af ERITA i en dansk kontekst. Team for selvskade har et tæt samarbejde med svenske kolleger og forskere på Karolinska Instituttet i Stockholm.          

Vil du høre mere om ERITA og TEENS-forskningsprojekterne, er du velkommen til at kontakte Britt Morthorst på mail: Britt.reuter.morthorst@regionh.dk

 

Charlotte Mühlmann, psykolog, Ph.d., PC København:
Charlotte har i et randomiseret studie, 'SOS-projektet', undersøgt effekten af et internet-baseret selvhjælpsprogram til personer med selvmordstanker og fundet, at det effektivt kan nedsætte selvmordstanker over en 6-måneder lang periode. Hun er nu projektleder på 'MinPlan-projektet', der er et randomiseret studie, som undersøger effekten af en kriseplan-app til personer med selvmordstanker.

Vil du høre mere om SOS-projektet og MinPlan-projektet, er du velkommen til at kontakte Charlotte på mail: charlotte.muehlmann@regionh.dk

Darius Adam Rohani, Civil ingeniør, Ph.d.:
Darius har gennem en brugercentreret design-proces, udviklet en app til personer med depressive symptomer kaldet MUBS. MUBS kommer med personlige anbefalinger til konkrete lystbetonede aktiviteter. Et pilotstudie viste at brugerne fandt MUBS brugbar og brugervenlig. Han er nu i gang med at videreudvikle anbefalingsteknologien.

Vil du høre mere om MUBS, er du velkommen til at kontakte Darius på mail: daroh@dtu.dk

 

Lene Qvist Larsen, Kandidat i global sundhed, Phd.-studerende, PC Nordsjælland:
Lene laver et randomiseret studie, 'Zero Self-Harm', hvor hun undersøger effekten af en selvhjælps app til mennesker med selvskadende adfærd, som bl.a. tilbyder mulighed for at identificere advarselstegn for en ny selvskadeepisode og lave strategier for at undgå det.

Vil du høre mere om 'Zero Self-harm'-projektet, er du velkommen til at kontakte Lene på mail: lene.qvist.larsen.01@regionh.dk

 

Lotte Rubæk, psykolog, specialist i psykoterapi, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:
Lotte afprøver internetbaseret terapi (ERITA) mod selvskade i et randomiseret kontrolleret studie (TEENS) i BUC i samarbejde med forskere fra Karolinska Institutet i Stockholm. ERITA løber over 11 uger og består af et internetbaseret behandlingsprogram samt en app til den unge og et internetbaseret forældrekursus til den unges forældre. Både ung og forælder har deres egen terapeut, som de kan skrive sammen med ved behov. Lotte er leder af interventionsteamet, Team for selvskade, der udfører behandlingen, mens Britt Morthorst er forskningsleder på forskningsprojektet, TEENS. 

Vil du høre mere om ERITA- og TEENS-projektet, er du velkommen til at kontakte Lotte på mail: lotte.rubaek@regionh.dk

 

Morten Lindbjerg Tønning, læge, Ph.d.-studerende, PC København: 

Morten har netop udført et randomiseret studie, 'RADMIS', omkring smartphone-baseret opfølgning for patienter, der udskrives efter indlæggelse med depression. Han undersøger også hvordan data indsamlet via smartphones kan bruges fx som mulige sygdomsmarkører.

Vil du høre mere om RADMIS-projektet, er du velkommen til at kontakte Morten på mail: morten.lindbjerg.toenning@regionh.dk

 

Sharleny Stanislaus, læge, Ph.D., PC København:
Sharleny har under sin Ph.D. undersøgt om subjektive og automatisk generede data via smartphonebaserede apps kan bruges til indsamling af målbare ændringer i adfærd og symptomer, så som stemningsleje, fysisk- og social aktivitet og søvnrytmer. Ph.D.-projektet var en del af The Bipolar Illness Onset study (BIO-studiet), et observationelt studie, der følger patienter med nydiagnostiseret bipolar lidelse. Hendes interesse er at undersøge mood instability hos patienter med bipolar lidelse samt undersøge sammenhængen mellem smartphone-baserede markører og biologiske markører.

Vil du høre mere om BIO-projektet, er du velkommen til at kontakte Shalreny på mail: sharleny.stanislaus.01@regionh.dkArtikler fra FIA om digitale interventioner

Tønning, M.L., Faurholt-Jepsen, M., Frost, M., Martiny, K., Tuxen, N., Rosenberg, N., Busk, J., Winther, O., Melbye, S.A., Thaysen-Petersen, D., Aamund, K.A., Tolderlund, L., Bardram, J.E. and Kessing, L.V. (2021). The effect of smartphone-based monitoring and treatment on the rate and duration of psychiatric readmission in patients with unipolar depressive disorder: The RADMIS randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders 282: 354-363. doi: 10.1016/j.jad.2020.12.141
Du kan læse artiklen her


Britt Morthorst, Lotte Rubæk, Jane Lindschou, Janus Christian Jakobsen, Christian Gluud, Johan Bjureberg, Clara Hellner, Bo Møhl and Anne Katrine Pagsberg: An internet-based emotion regulation intervention versus no intervention for nonsuicidal self-injury in adolescents: study protocol for a feasibility trial; Pilot and feasibility studies,(2021) 7:44 https://doi.org/10.1186/s40814-021-00785-4
Du kan læse artiklen her

Bailey E; Mühlmann C; Rice, S; Nedeljkovic, M; Alvarez-Jimenez, M; Sander, L; Calear, AL; Batterham, PJ; Robinson, J. (2020) Ethical issues and practical barriers in internet-based suicide prevention research: A review and investigator survey. BMC Medical Ethics. doi.org/10.1186/s12910-020-00479-1
Du kan læse artiklen her

 

Sander LB; Gerhardinger K; Bailey E; Robinson J; Lin J; Cuijpers P; Mühlmann C. (2020) Suicide risk management in research on internet-based interventions for depression: A synthesis of the current state and recommendations for future research. Journal of Affective Disorders. doi: 10.1016/j.jad.2019.11.045. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.11.045Persistent link using digital object identifier
Du kan læse artiklen her

 

Stanislaus S, Faurholt-Jepsen M, Vinberg M, Coello K, Kjærstad HL, Melbye S, Sletved KSO, Christensen EM, Frost M, Bardram JE, Kessing LV (2020). Mood instability in patients with newly diagnosed bipolar disorder, unaffected relatives and healthy control individuals measured daily using smartphones; J affect. Disord. 2020 Jun. DOI:10.1016/j.jad.2020.03.049 
Du kan læse artiklen her 
6/j.jad.2020.03.049


Stanislaus S
, Vinberg M, Melbye S, Frost M, Busk J, Bardram JE, Faurholt-Jepsen M, Kessing LV (2020). Daily self-reported and automatically generated smartphone-based sleep measurements in patients with newly diagnosed bipolar disorder, unaffected first-degree relatives and healthy control individuals; Evid Based Ment Health. 2020 Aug. doi: 10.1136/ebmental-2020-300148
Du kan læse artiklen her

 

Melby SA, Stanislaus S, Vinberg M, Frost M, Bardram JE, Sletved KSO, Coello K, Kjærstad HL, Christensen EM, Faurholt-Jepsen M, Kessing LV (2020). Mood, activity and sleep measured via daily smartphone-based self-monitoring in young patients with newly diagnosed bipolar disorder, their unaffected relatives and healthy control individuals; Eur Child Adolesc Psychiatry. 2020 Aug. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01611-7
Du kan læse artiklen her

 

Stanislaus S, Vinberg M, Melbye S, Frost M, Busk J, Bardram JE, Kessing LV, Faurholt-Jepsen M (2020). Daily self-reported and automatically generated smartphone-based activity in patients with newly diagnosed bipolar disorder, unaffected relatives and healthy control individuals; Int. J of bipolar disord. 2020 Sep. http://dx.doi.org/10.1136/ebmental-2020-300148
Du kan læse artiklen her

 

Rohani DA; Quemada Lopategui A; Tuxen N; Faurholt-Jepsen M; Kessing LV; Bardram JE. (2020) MUBS: A Personalized Recommender System for Behavioral Activation in Mental Health. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1–13. DOI:https://doi.org/10.1145/3313831.3376879
Du kan læse artiklen her

 

Tønning, M.L., Kessing, L.V., Bardram, J.E., Faurholt-Jepsen, M., (2019). Methodological Challenges in Randomized Controlled Trials on Smartphone-Based Treatment in Psychiatry: Systematic Review. J. Med. Internet Res. 21, e15362-e15362. DOI: 10.2196/15362
Du kan læse artiklen her

Dunker Svendsen S, Aggestrup AS, Nørregaard LB, et al. Circadian reinforcement therapy in combination with electronic self-monitoring to facilitate a safe post-discharge period of patients with depression by stabilizing sleep: protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry. 2019;19(1):124. Published 2019 Apr 25. doi:10.1186/s12888-019-2101-z
Du kan læse artiklen her


Rohani DA, Faurholt-Jepsen M, Kessing LV, Bardram JE (2018) Correlations Between Objective Behavioral Features Collected From Mobile and Wearable Devices and Depressive Mood Symptoms in Patients With Affective Disorders: Systematic Review. JMIR Mhealth Uhealth;6(8): e165. DOI: 10.2196/mhealth.9691
Du kan læse artiklen her

 

Rohani DA; Tuxen N; Quemada Lopategui A; Faurholt-Jepsen M; Kessing LV; Bardram JE. (2019) Personalizing Mental Health: A Feasibility Study of a Mobile Behavioral Activation Tool for Depressed Patients. In Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth'19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 282–291. DOI:https://doi.org/10.1145/3329189.3329214
Du kan læse artiklen her

Du kan læse artiklen her

Rohani DA, Tuxen N, Quemada Lopategui A, Kessing LV, Bardram JE. (2018) Data-Driven Learning in High-Resolution Activity Sampling From Patients With Bipolar Depression: Mixed-Methods Study. JMIR Ment Health;5(2): e10122. DOI: 10.2196/10122
Du kan læse artiklen her
 

Mühlmann C, Madsen T, Hjorthøj CR, Kerkhof A, Nordentoft M, Erlangsen A. (2017). The Self-help Online against Suicidal Thoughts (SOS) Trial –study protocol for a Danish randomized wait-list controlled trial for people with suicidal thoughts. Trials 18; 45. DOI: 10.1186/s13063-017-1794-x  
Du kan læse artiklen her Redaktør