Netværk for yngre forskere i RHP

RHP har oprettet et netværk for yngre forskere. Netværkets formål er at tilbyde et fælles forum på tværs af psykiatriske centre, hvor yngre forskere kan udveksle erfaringer og få inspiration til og sparring på forskningsprojekter. 

​​​​​​​

Netværkets indhold planlægges så det tager udgangspunkt i medlemmernes behov, og indholdet kan f.eks. bestå af oplæg fra eksterne oplægsholdere om emner af generel relevans, prøveforedrag fra netværkets egne medlemmer, etablering af skrivegrupper og erfaringsudveksling.​​​

Fra møde til møde nedsættes en planlægningsgruppe, der er ansvarlig for at tilrettelægge aktiviteterne i netværket i samarbejde med netværkets koordinator i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen.​

Har du yderligere spørgsmål til netværket, er du velkommen til at kontakte:

Marianne Meinertz, konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen
tlf: 38 64 00 96 ​
​​​​​

Redaktør