REDCap

Forskere i regionen skal fremover benytte REDCap til indtastning og opbevaring af forskningsdata. REDCap er sat op således, at alle typer af følsomme data må opbevares der, og at alle forskere, der har behov for at opbevare data kan benytte REDCap gratis.

Alle nye forskningsprojekter skal benytte REDCap til opbevaring af data, medmindre forskningen er placeret i enheder, der allerede har en anden dataopbevaringsløsning, som sikrer, at alle gældende regler overholdes.

Du kan få adgang til løsningen ved at udfylde brugeroprettelsesskemaet, du finder til højre på denne side, og indsende dette til: forskningsit.it-medico-og-telefoni@regionh.dk

 

Tilgå systemet her:

REDCap (udviklingsdel): https://redcapdev.regionh.dk/

REDCap (færdigudviklede projekter): https://redcap.regionh.dk/

Læs mere om RedCap på CIMTs intranet:

https://intranet.regionh.dk/regi/nyheder/intranetnyheder/Sider/-Nyt-arbejdsredskab-til-forskere-i-Region-Hovedstaden.aspx?rhKeywords=redcap

 Redaktør