Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje

Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje er forskningsmidler, der kan søges af forskere, der er tilknyttet Region Hovedstadens Psykiatri.

​​​​​

Psykiatriens forskningspulje

Psykiatrien har sin egen forskningspulje, hvorfra der kan søges midler.

Forskere i Region Hovedstadens Psykiatri kan søge midlerne. En gang årligt laves et opslag, der sendes til alle centre. Opslaget  udsendes som regel i slutningen af juni med ansøgningsfrist i slutningen af august.

Forskningspuljen dækker eksempelvis udgifter til:

  • Ph. d.-stipendier
  • Post.doc.-stipendier
  • Annuum til ph.d.-studerende

Alle ansøgninger til forskningspuljen bedømmes af et eksternt bedømmelsesudvalg efter fastlagte bedømmelseskriterier.

Spørgsmål vedrørende Region Hovedstadens Psykiatris Forskningspulje kan rettes til:

Marianne Meinertz, Forskningskonsulent, tlf. nr.: 38 64 00 96.


​​

Redaktør