Billede af forskningsenhedens medarbejdere

​​

​​​​Forskningsenheden, EMPIRI​​ består af:​


Professor Maj V inberg, dr.med., ph.d., læge. Leder af forskningsenheden.

Chefkonsulent Kate Aamund ph.d., læge.

Ph.d. Studerende Rasmus Schwarz, Læge

Ph. d. Studerende Jon Sperling, Læge

Ph.d. Studerende Malene Jensen, Sygeplejerske

Forskningsningsassistent, Mie Christensen, Ergoterapeut 

Forskningsassistent, Evelyn Guerrero, Socialrådgiver 

Forskningssekretær, Louise Kien, Lægesekretær

Forskningssygeplejerske, Henriette Andreassen ​​


Samarbejdspartnere/Fonde​

Vi samarbejder med Novo Nordisk, Lægeforeningens forskningsfond, AP Møller Fonden, Trygfonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Trygfonden, Savværksejer Jeppe Juhl, Jascha Fonden, AJ C Tvergaards Fond og Ergoterapeutforeningen

Vi samarbejder med Novo Nordisk, Lægeforeningens forskningsfond, AP Møller Fonden, Trygfonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Trygfonden, Savværksejer Jeppe Juhl, Jascha Fonden, AJ C Tvergaards Fond og Ergoterapeutforeningen

Redaktør