Sådan behandler vi dine personoplysninger ved henvendelse

Behandling af personoplysninger

Region Hovedstadens Psykiatri behandler de oplysninger, du har givet i forbindelse med din henvendelse.

Oplysningerne vil hurtigst muligt blive videregivet til relevant behandlingsenhed eller sagsbehandler i centeret. 

Vi behandler kun de oplysninger, som er saglige, relevante og nødvendige for at håndtere din henvendelse. Der behandles typisk oplysninger om navn, adresse, mail, fødselsdag, telefonnr., cpr. nr. og helbredsoplysninger. Det er imidlertid ikke alle typer oplysninger, der behandles ved alle henvendelser.

Registrering

Ved sagsbehandling af din henvendelse, vil dine oplysninger blive gemt i relevant journaliserings- eller arkivsystem for eksempel den elektroniske patientjournal eller et administrativt sagsbehandlingssystem. 

Der skal være et grundlag for, at vi må registrere og behandle dine oplysninger

Grundlaget for behandlingen af dine oplysninger findes databeskyttelsesreglerne i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra e, artikel 9, stk. 2 litra b og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 og § 11, stk. 1.

Rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Region Hovedstadens Psykiatri behandler om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges.

Udøvelsen af dine rettigheder må dog ikke stride mod lovgivningen for eksempel vedrørende opbevaring og sletning af personoplysninger i patientjournaler.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Region Hovedstadens Psykiatris behandling af dine personoplysninger via dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Vil du vide mere:

  • Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri her
  • Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren Birgitte Hagelskjær Nielsen via regionens elektronisk kontaktformular her
  • Du kan læse om regionens persondatapolitik her


Redaktør