Fakta og organisation

​Som medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri bliver du en del af Danmarks største psykiatriske hospital. Vi er ét hospital på linje med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Psykiatri er organisatorisk ét samlet hospital, men geografisk er vores ca. 30 matrikler spredt i hele regionen fra Bornholm til Helsingør.

Nøgletal

Region Hovedstadens Psykiatri er en stor organisation, som:

  • består af otte voksenpsykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center
  • behandler ca. 50.000 patienter om året
  • har ca. 5.000 ansatte

Organisation

Region Hovedstadens Psykiatri blev dannet den 1. januar 2007, da den psykiatriske behandling blev samlet og varetaget af Danmarks største psykiatriske hospital.  

Organisationsdiagrammet giver et godt overblik over, hvordan vi som arbejdsplads er organiseret. Hvis du vil se, hvor vi er placeret i Region Hovedstaden, så klik her.


Mød direktionen

Vores direktion består af en direktør og to vicedirektører, som komplementerer hinanden med sundhedsfaglige og administrative baggrunde. Direktionen holder til på Kristineberg 3 på Østerbro, hvor alle stabe er samlet.

 

Martin Lund

Direktør

  

Ida Hageman

Vicedirektør

 

Sammen med centerledelserne udgør direktionen Hospitalsledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri.
 

Lone Bjørklund

VicedirektørMED-organisation

For at sikre at medarbejderne høres og har medindflydelse på store og små beslutninger, har Region Hovedstaden vedtaget en regional MED-aftale .

Som medarbejder i RHP bliver du altså en del af en såkaldt MED-organisation, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter samarbejder om opgaver i forbindelse med arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.


Læs mere om Region Hovedstadens MED-organisation i MED-aftalen (pdf)


Her er en film, som fortæller lidt om MED-organisationen. Det primære formål med filmen er give en kort intro­duktion til, hvad MED-orga­ni­sa­tionen er og kan samt strukturen i MED-systemet. Derudover giver filmen indblik i, hvem der sidder i MED på de forskellige niveau­er, og hvordan man som medarbejder kan få indflydelse.

Filmen henvender sig primært til nye medarbejdere og men også nuværende med­arbejdere, som øns­ker at vide mere og søge information om MED-systemet.


VMU

Vores virksomheds-MED-udvalg hedder i daglig tale "VMU". Udvalget holder ca. ti møder om året og består af 11 ledelses-repræsentanter og 14 medarbejderrepræsentanter, heraf to arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsmiljø

Samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen er forankret i MED-strukturen. MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne har en særlig rolle i arbejdet, men alle ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet. 

Læs mere om arbejdsmiljø og trivsel her

De fire mødefora

For at styrke vores evne til at skabe forbedringer for patienten og øge dialog og involvering har vi fire mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri, som hver især har en patient, en patientsuppleant og en pårørende repræsenteret.

Læs mere om de fire mødefora her​​.


Redaktør