​​​​​​​

Forskning om IPS

Effekten af IPS

Effekten af IPS er internationalt velbelyst. I gennemsnit kommer 55 % af IPS deltagerne i job, sammenlignet med 25 % i kontrolgrupperne.​​​

 

I Danmark viser resultatet af et klinisk randomiseret forsøg samme positive resultater, hvor 60 % fra IPS-gruppen kom i arbejde eller uddannelse sammenlignet med 46 % der modtog standard beskæftigelsesindsats (SAU). Desuden har de, der modtog IPS-indsatsen, flere timer i beskæftigelse eller uddannelse på kortere tid.

 

IPSe er en udvidet IPS-indsats med ekstra elementer, der dog ikke viste større effekt, hvorfor RCT-studiet konkluderer, at IPS-indsatsen ikke kræver ekstra elementer for at opnå effekt.​ ​

En analyse af den samfundsøkonomiske gevinst, som er foretaget på baggrund af et klinisk randomiseret forsøg i Danmark med 720 IPS-forløb, kommer frem til en statistisk signifikant samfundsøkonomisk besparelse på ca. 70% i gennemsnit pr. IPS-forløb. Kommunens omkostninger til beskæftigelsesindsatser i jobcentret og øvrige sociale indsatser i kommunen, mere end halveres for indsatsgruppen.​


Redaktør