​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Information til børn ​​​og unge

​Region Hovedstadens Psykiatri behandler borgere i regionen med alle former for psykiske lidelser. Børn og unge fra 0-17 år bliver behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien.


Hvor foregår ​behandlingen? 

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden undersøger og behandler børn og unge i aldersgruppen 0-17 år med alle former for psykiske sygdomme. Der er ét samlet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri. Centret er delt op i tre afdelinger, som ligger Hillerød, Glostrup og på Bispebjerg Bakke i København. Behandlingen finder som udgangspunkt sted på den afdeling, der er ligger tættest på dér, hvor du bor. Det sker ud fra det grundlæggende princip, at behandlingen skal gribe mindst muligt ind i din dagligdag.

 

​​​Am​bulant forløb og indlæg​gelse

De fleste børn og unge bliver behandlet ambulant, dvs. uden indlæggelse. Behandlingen foregår ved, at barnet eller den unge møder til undersøgelser, behandling eller samtaler i dagtimerne på én af vores 3 afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Nogle børn og unge har dog have behov for indlæggelse. En indlæggelse varer typisk 2-3 måneder.

Behandlingsmetoder

Behandlingen kan bestå af en eller flere metoder:
  • Individuelle samtaler/legeterapi
  • Familieterapi
  • Gruppeterapi
  • Miljøterapi
  • Medicinsk behandling

Vi tilbyder samtidig rådgivning både til barnet eller den unge og familien. Forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spiller en afgørende rolle i behandlingsforløbet og vil blive inddraget i samtaler og terapiforløb.

Behandlingsforløbet er præget af en høj grad af tværfaglighed og tæt kontakt mellem en række sektorer. Udover forældre bliver pædagoger og lærere også inddraget, ligesom skolepsykologer, sociale myndigheder og praktiserende læger indgår i samarbejdet med det psykiatriske behandlingssystem.​

​​​


Redaktør