​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Information til voksne

​Region Hovedstadens Psykiatri behandler borgere i regionen med alle former for psykiske lidelser. Voksenpsykiatrien undersøger og behandler voksne over 18 år med alle former for psykiske lidelser. 


Hvor foregår behandlingen?

Der er 8 voksenpsykiatriske centre i Region Hovedsta​den, som ligger spredt ud over regionen.​ Nogle centre har flere adresser.​ Behandlingen finder som udgangspunkt sted på det psykiatriske center, der er tættest på din bolig. ​

​Ambulant forløb og indlæggelse

Behandlingen foregår ofte ambulant, dvs. uden indlæggelse, hvor du er tilknyttet et af de psykiatriske ambulatorier på centrene. Har du behov for indlæggelse, bliver du indlagt på et døgnafsnit på et af de 8 ​psykiatriske centre. 

Behandlingsmetod​er

Al behandling er baseret på forskning og udvikling af medicinske og psykologiske behandlingsmetoder samt andre behandlingsformer.

Behandlingen omfatter en eller flere af følgende metoder:

 • Medicinsk behandling af både psykiske og fysisk​e symptomer
 • Individuel psykoterapi
 • Psykoterapi i gruppe 
 • Miljøterapi (deltagelse i et socialt eller praktisk fællesskab fx på et døgnafsnit) 
 • Psykoedukation (information og undervisning i den konkrete psykiske sygdom)
 • Sociale foranstaltninger, som forbereder patienten på at kunne klare sig i lokalmiljøet efter behandling 
 • Elektrostimulans, ECT (Electro Convulsive Therapy), kan anvendes ved særlige lidelser som fx svære depressioner.
​​

​​​

Al behandling af retspsykiatriske patienter i Region Hovedstadens Psykiatri foregår pr. november 2021 på Psykiatrisk Center Sct. Hans. 

Ud over specialfunktionerne bliver retspsykiatriske patienter også i stor udstrækning behandlet i almenpsykiatrien. Ca. en tredjedel af alle retspsykiatriske patienter er indlagt på de almindelige psykiatriske centre.

Retspsykiatriske patienter

Patienter i retspsykiatrien adskiller sig fra øvrige psykiatriske patienter ved at have en dom til behandling. Dommen er enten afsagt på baggrund af, at patienten har begået kriminalitet, eller fordi der er risiko for, at vedkommende vil gøre det. Der behøver ikke være tale om personfarlig kriminalitet, men det kan være tilfældet.
Patienter i retspsykiatrien er dermed indlagt både af behandlingsmæssige og af sikkerhedsmæssige årsager.
Retspsykiatrien behandler også strafafsonere, der er blevet psykisk syge under deres fængselsophold.
 
Patienter med psykisk sygdom og retslig foranstaltning er typisk indlagt, fordi de: 

 • Har en dom til anbringelse eller behandling
 • Skal mentalobserveres
 • Er varetægtsfængslet i surrogat
 • Har vilkår om psykiatrisk behandling som led i tilsyn ved Kriminalforsorgen.
 • Sygdomsbilledet og behandlingsforløbet for retspsykiatriske patienter er typisk meget komplekst.

  
Retspsykiatriske patienter har ofte:

 • Lange indlæggelser
 • Behandlingsresistente psykoser, dvs. psykoser, der er vanskelige at behandle
 • Manglende eller ringe indsigt i egen sygdom
 • Manglende eller ringe evne til at indgå i behandlingen
 • Komplicerede misbrug
 • Problematisk og udad reagerende adfærd
 • Ingen pårørende eller pårørende, som også kræver en form for indsats
 • Flugtrisiko sa​mt risiko for at begå ny kriminalitet, evt. personfarlig kriminalitet.

Behandling

Behandlingen af retspsykiatriske patienter består af en kombination af:

 • Medicinsk behandling 
 • Psykoterapi
 • Psykoedukation
 • Misbrugsbehandling
 • Rehabilitering​Redaktør