​​​​​​​​​​​​​​​​

Vejledni​ng og rettighe​​d​er

​​Personli​g ve​jledni​ng​: Du kan få personlig vejledning i dit møde med psyiatrien af patientvejledere og patientrådgivere i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi har også PsykInfo, som er et informationscenter med forskellige tilbud. Læs mere om de forskellige tilbud, der findes til dig som patient eller pårørende, herunder.Psyk​​Inf​​o


PsykInfo er et Psykiatrisk Informationscenter i Region Hovedstaden, som ligger i Rosengården icentrum af København. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden.​ Læs mere om PsykInfo på deres egen hjemmeside her.  


Patie​ntvejledere

Personalet er normalt de nærmeste til at hjælpe, vejlede og besvare spørgsmål, men har du som patient eller pårørende brug for at tale med en uvildig person, kan du ​altid henvende dig til patientvejlederen på hospitalet. Du kan henvende dig både før, under og efter din kontakt med sundhedsvæsenet – og du kan også gøre det anonymt. ​Læs mere om patientvejledere her.


Patientrå​​​dgivere

Du har ret til at få en patientrådgiver, hvis du som patient bliver udsat for et tvangsindgreb i forbindelse med din indlæggelse på et psykiatrisk center.​ Læs mere om patientrådgivere her.


​Patientrettigheder

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en række rettigheder. Rettighederne gælder både inden din behandling, og hvis der sker fejl under behandlingen, samt hvis du ønsker at klage efterfølgende. Læs mere om dine rettigheder som patient her.Redaktør