Corona - Info til vikarer

​Vi har på denne side samlet al nyttig information omkring Corona-epidemien med særligt fokus på, hvad I som vikarer har brug for. Siden opdateres løbende.1: Generel info fra Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen

Region Hovedstaden har samlet informationer til ansatte omkring coronavirus, som kan tilgås via dette link:

Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

Især afsnittet "FAQ om symptomer, test, børn og nær kontakt" kan anbefales.

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonale kan findes via følgende link:

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet2: Smittesporing og test af personale - vikarer (OPDATERET 23/12)

Smittesporing:

Smittesporingen fungerer således, at vi kontakter dig, hvis der er grund til mistanke om smitte.

Du kan læse mere om RHPs indsats med smitteopsporing, test og værnemidler via følgende VIP-vejledning:

Vejledning om anvendelse af test og værnemidler ved COVID-19

 

Smitteopsporingen ændres ikke, selv om mundbind benyttes.

 

Test:

Vi har i Psykiatriens Vikarcenter mulighed for henvise vikarer til test via Regionens podeklinikker.

Dette vil som udgangspunkt være relevant, hvis du har været udsat for smitterisiko i en vagt eller hvis du har snarligt planlagte vagter, hvor det er nødvendigt med et hurtigt svar.

Du skal være opmærksom på altid medbringe dit sygesikringskort og dit personale-ID fra Psykiatriens Vikarcenter, når du skal testes i podeklinikkerne.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du har behov for at blive henvist via PVC.

Hvis du har symptomer på coronavirus skal du selv gå ind og bestille tid via coronaprover.dk


Smittestop App:

Formålet med Smittestop-appen er at orientere personer, man typisk ikke kender, men har været i nærheden af, hvis man er blevet smittet med Covid-19/ at man selv bliver orienteret, hvis man har været i nærheden af en der er blevet smittet.

Region Hovedstaden opfordrer personalet til at slå Bluetooth fra, når de er på arbejde, eller undlade at have telefonen på sig i arbejdstiden. Du kan læse mere om denne anbefaling og Region Hovedstadens retningslinjer i følgende link – Region Hovedstadens Retnigslinjer for Smittestop App

Du vil få direkte besked, hvis du har været udsat for smitterisiko i en vagt.


Personer der modtager besked om smitterisiko er ikke længere at betegne som nære kontakter, men som anden kontakter.

  • Hvis man får besked om smitterisiko, skal man testes én gang hurtigst muligt ved at bestille tid på www.coronaprover.dk.

 

  • Man skal kun selvisolere sig, hvis man i øvrigt har symptomer på COVID-19 eller på anden måde har fået at vide, at man er nær kontakt til en smittet person.

 

  • Hvis ikke må man gerne både før test, og mens der afventes testsvar, gå på arbejde, foretage praktiske gøremål som indkøb mm.3: Systematisk medarbejder-screening

Region Hovedstadens Psykiatri er nu gået i gang med den systematiske medarbejder-screening for at forhindre smittespredning blandt patienter og personale.

Screeningen er et tilbud og derfor også frivilligt – vi opfordrer jer alle til at deltage, da dette medvirker til at beskytte både jer selv, hinanden og patienterne.

Test hver 6. uge:

Som udgangspunkt opfordres du til at blive testet hver 6. uge.

Test hver 2. uge:

Hvis du fortrinsvis tager vagter på følgende afsnitstyper, så opfordres du til at blive testet hver 2. uge:

Akut, geronto og spiseforstyrrelser.

 

Tilmelding foregår via Kursusportalen – Du skal blot følge denne vejledning: Sådan booker personale med patientkontakt en COVID-19 test4: Brug af værnemidler i RHP

Sundhedsstyrelsen har skærpet deres retningslinjer for brug af værnemidler grundet den sidste tids stigende smittetal.

Følgende tiltag er nu gældende:

  • Medarbejdere skal bruge masker/visir på alle indendørsarealer på hospitalet.
  • Medarbejdere skal bruge masker/visir i forbindelse med kursusaktivitet.
    • PVC sørger for, at der er værnemidler til rådighed ved vores kurser.

Medarbejdere kan undlade at bruge masker/visir, når:

o   Medarbejderne opholder sig i aflukkede rum eller bag afskærmning, hvor der kun er adgang for medarbejdere fx personalekontorer, medicinrum, køkken, depoter, konferencerum.

o   Der er er en anerkendelsesværdig årsag dertil, fx en behandlingssituation.

Følgende skal understreges i forbindelse med brug af værnemidler:

  1. Man må ikke anvende egne værnemidler
  2. Alt personale skal anvende de værnemidler, der stilles til rådighed af Region Hovedstaden Psykiatri

 

Afstandskrav:

Afstandskravet er fortsat helt overordnet det vigtigste.5: Kohorteafsnit

Ude på centrene har man mulighed for at oprette særlige isolationsafsnit – disse afsnit vil blive omtalt som "kohorteafsnit", og det er også sådan, at I vil høre dem omtalt ude på afdelingerne. Dette er et led i håndteringen af patienter, der er smittet med COVID-19. Begrebet "kohorte" betyder i al sin enkelthed "afgrænset gruppe", og bruges netop i forbindelse med isolation af patienter under epidemier.

 

Det er på disse afsnit, at man vil samle og isolere de smittede patienter. Der vil være de nødvendige værnemidler, så man som personale er beskyttet. På disse afsnit bæres uniform, så der skal man være opmærksom på at møde i god tid, så man kan møde omklædt ved vagtstart.

 

Her er en oversigt over de afsnit, som man fra centrenes side planlægger at kunne omlægge til kohorteafsnit:

PC København: C52.0/01, I6201 og C270V.

PC Amager: AB1 (AB2 kan også blive taget i brug ved behov)

PC Glostrup: H809 og P6869

BUC: B206 (evt. B203)

PC Ballerup: MAM 2.1

PC Nordsjælland: N2421

PC Bornholm: Lukket afdeling

 

Det er altså et her og nu -billede, som kan ændre sig. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at holde jer opdaterede omkring ændringer i dette, når/hvis vi får nye meldinger.6: Kursusaktivitet i Psykiatriens Vikarcenter

I RHP er det blevet besluttet at fortsætte med den nødvendige kursusaktivitet – herunder hjertelungeredning og vedligeholdelsestræning.

Vi har sørget for en række tiltag for at sørge for, at dette kan gøres forsvarligt.

Vi har mindre holdstørrelser og sørget for, at der er værnemidler og håndsprit til rådighed.

For hjertelungeredningskurserne gælder det, at der er en dukke til hver deltager, så man ikke behøver at deles om udstyret.

For vedligeholdelsestræningen gælder det, at der er handsker og mundbind til rådighed.

Da vi har reduceret holdstørrelserne for vedligeholdelsestræning med 50%, har vi også nedsat den afsatte tid til 2 timer pr. hold. Der er blevet oprettet ekstra hold, så der er pladser nok.

Tilmelding til vores kurser sker via Kursusportalen – husk at logge ind med Region H log-in. Tilmeldingskoden er "vikar".

Husk nu – hvis du mod forventning bliver nødt til at melde fra til et kursus, så gør det i så god tid som muligt.7: E-læring om opkvalificering i forbindelse med COVID-19

Region Hovedstaden har udsendt en samlet uddannelsespakke for opkvalificering i forhold til COVID-19.

Den er primært rettet til somatikken, men vi vil anbefale jer at gå ind og se materialet om ABCDE-teori og praksis og Video om værnemidler via denne side: Uddannelse for dig, der skal opkvalificeres

Derudover, så har vi følgende informationsmateriale til vikarer, der fokuserer på håndteringen af COVID-19 i plejen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Materialet, som består af en video med hygiejnesygeplejerske Anni Juhl-Jørgensen og en PowerPoint præsentation (her i PDF-format), er tilsvarende den undervisning, som de fastansatte får ude på centrene.

Dette materiale er derfor målrettet vores løst tilknyttede vikarer – dvs. de af jer, der ikke er ansat i RHP ved siden af. For alle jer, som er fastansatte i RHP, så er I selvfølgelig stadig velkomne til at se og orientere jer i materialet.

 

Videoen kan ses via følgende link:

Information om hygiejne og brug af værnemidler i RHP i forbindelse med COVID-19


 

Og her er materialet:


Selve videoen varer ca. 50 minutter, men det er vigtig og relevant information i en tid, hvor der skal tages forholdsregler i forhold til hygiejne og pleje af patienter. Præsentationen indeholder slides, der også gennemgås i videoen.Redaktør