Anmeldelse af arbejdsskade

​Det er centret/botilbuddet, der har anmelderpligten for vikarer.​ Læs om proceduren her.

​​​​​

Det er centret/botilbuddet, der har anmelderpligten for vikarer. Centret/botilbuddet skal følge samme praksis for vikarer, som for deres øvrige medarbejdere.

Vikaren er ansat, og aflønnet af Vikarcenteret. Vikaren udfører ar​bejdet under centrets ledelses- og instruktionspligt. Dermed påhviler arbejdsgiveransvaret centret, deraf anmelderpligten.

Centret/botilbuddet skal sende en kopi til os, når arbejdsskaden indberettes.

Vi ønsker, at være inddraget hele vejen igennem sagen, da vi ved behov, sender vikaren til Falck Healthcare.

Afholdes der debriefing efter en episode, hvor en vikar har været involveret, orienteres vi om tid og sted, så vikaren får mulighed for at deltage

Redaktør