Anmeldelse af arbejdsskade

​Det er centret/botilbuddet, der har anmelderpligten for vikarer.​ Læs om proceduren her.

​​​​​

Det er centret/botilbuddet, der har anmelderpligten for vikarer. Centret/botilbuddet skal følge samme praksis for vikarer, som for deres øvrige medarbejdere.

Vikaren er ansat, og aflønnet af Vikarcenteret. Vikaren udfører ar​bejdet under centrets ledelses- og instruktionspligt. Dermed påhviler arbejdsgiveransvaret centret, deraf anmelderpligten.

Centret/botilbuddet skal sende en kopi til os, når arbejdsskaden indberettes.

Vi ønsker, at være inddraget hele vejen igennem sagen, da vi om nødvendigt, sender vikaren til Falck Healthcare.

Redaktør