​​​​​

Vikar - Til brug i vagten

Her finder du information om dokumentstyringssystemet VIP, vejledninger til de kliniske systemer samt kort over alle de psykiatriske hospitaler.