Træk vikarkoder

​Den 29. april 2014 blev der taget en ny løsning til vikar IT-koder i brug i Region Hovedstadens Psykiatri.

​​​​​​

​Den 29. april 2014 blev der taget en ny løsning til vikar IT-koder i brug i Region Hovedstadens Psykiatri.​ Denne løsning betyder, at der i CBAS Brugeradministrationsportalen kommer et nyt system I skal anvende for at tildele rettigheder til lægesekretærer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, sygeplejestuderende, pædagoger og uuddannet plejepersonale, så I kan trække vikarkoder til de vikarer, der kommer på centret/afsnittet.

Ved opstart sørger Brugerstyring for at tildele adgange til alle relevante ansatte.

 

Ved problemer med "Træk vikar"-koden skal I kontakte CIMT Hotline på telefon: 3864 8080.


I kan læse mere om Træk vikarkode her.

Redaktør