Træk vikarkoder

​I Region Hovedstadens Psykiatri skal vikaren tildeles en vikarkode for at kunne bruge it-systemerne og dokumentere i Sundhedsplatformen.

​​​​​​

​I skal anvende "Træk vikar" systemet for at tildele rettigheder til sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, sygeplejestuderende og pædagoger, der kommer på centret/afsnittet.

Vær opmærksom på at der kan gå op til 15 minutter fra "Træk vikar"-koden er trukket i systemet, til der kan logges på Sundhedsplatformen.

 

Ved problemer med "Træk vikar"-koden skal I kontakte CIMT Hotline på telefon: 3864 8080.


I kan læse mere om Træk vikarkode her.

Redaktør