​Vi kan tilbyde følgende vikarer:

  • Sygeplejersker
  • Social- og Sundhedsassistenter
  • Plejere
  • Pædagoger
  • Sygeplejestuderende

Vi lægger stor vægt på kundetilfredshed, kvalitet og service. Derfor gør vi meget ud af at rekruttere vikarer, hvis kompetencer/kvalifikationer matcher de krav, der bliver efterspurgt på centre og boenheder.
Det er vigtigt for os, at have en løbende dialog med vores kunder. Vi har opfølgningssamtaler med Jer og vikarene. Vi kommer også gerne på besøg, som led i kvalitetsudvikling og behovsafdækning.

Hvem er vores vikarer

  • En del er fastansat et andet sted Region Hovedstaden.
  • Enkelte er fastansat i Vikarcentret
  • En del har en løs tilknytning til Vikarcentret, og er  ikke ansat et andet sted i Region Hovedstadens Psykiatri.​

 Læs mere her: