Hjerte- og lungeredning

Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri skal hvert andet år gennemføre et obligatorisk kursus i hjerte- og lungeredning.

​Ikke fastansat i Region Hovedstaden

Du skal på kursus via os eller fremsende kursusbevis, hvis du har gennemført på anden vis.
 
Kurset kræver fysisk fremmøde, og skal fornys hvert andet år.
Administrationen kontakter dig, hvis du mangler kurset, og når det skal fornyes.

Fastansat i Region Hovedstaden

Hvis du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri eller på et af regionens andre hospitaler, er din arbejdsplads ansvarlig for at sende dig på kursus.
Redaktør