Børneattest

Hvis du ønsker at arbejde på et børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit, skal du have en gyldig børneattest.

​​​​​​​​​​​​​​

​Hvis du ønsker at arbejde på et børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit, skal du have en gyldig børneattest. Denne skal fornyes årligt.

Indhentningen af børneattester foregår nu elektronisk, hvilket betyder, at du vil få en henvendelse fra Rigspolitiet i din e-boks få dage efter at en anmodning er sendt afsted fra HRU. Denne henvendelse er en samtykkeerklæring, som du skal besvare/bekræfte indenfor max 14 dage efter modtagelsesdatoen.

Hvis du har folkeregisteradresse i Sverige, skal du herudover have en gyldig svensk børneattest. Denne skal ligeledes fornyes årligt.

Den udfyldte og underskrevne svenske børneattest, skal du sende eller maile til Rikspolisen i Sverige - adressen står på formularen. Når du har modtaget registeruddraget fra Rikspolisen, skal du sende dette til HR & Uddannelse - RegionH, Løn- og Personaleadministration, Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, opgang 10B, 2900 Hellerup, att.: Pia Hansen.

Redaktør