Aftale - DSR

Løn- og ansættelsesforhold er fastsat i henhold til overenskomsten indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner, samt lokale aftaler.

​​​​​​​​

​Løn- og ansættelsesforhold er fastsat i henhold til overenskomsten indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner.

​Herudover gælder aftale om løn- og arbejdsforhold for vikarer tilknyttet Psykiatriens Vikarcenter i Region Hovedstadens Psykiatri, indgået mellem Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd.

Er du fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, får du overført din lønsammensætning fra din fastansættelse over i din vikartilknytning. Afhængigt af din beskæftigelsesgrad, får du et procenttillæg på enten 21 %, 24 % eller 30 % af den samlede faste timeløn.

Er du fastansat i somatikken i Region Hovedstaden, får du et procenttillæg på 22 % af den samlede faste timeløn.

Er du ikke fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, eller i somatikken i Region Hovedstaden, får du et vikartillæg på 17 % af den samlede faste timeløn. Ved vagter uden for eget stamområde, er tillægget på 20 % af den samlede faste timeløn.

Vi henviser til vedhæftede lønaftale for yderligere information.

Fællestillidsrepræsentant for DSR:

Helle Vibeke Thorhus
Direkte: 38 64 51 23
Telefon: 40 26 95 69

Mail: helle.thorhus@regionh.dk         
Adresse: Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Redaktør