Aftale - FOA

​Løn- og ansættelsesforhold er fastsat i henhold til overenskomst indgået mellem FOA – Fag og Arbejde og Danske Regioner, samt lokale aftaler.

​​​​​​​​​

Løn- og ansættelsesforhold er fastsat i henhold til overenskomst indgået mellem FOA – Fag og Arbejde og Danske Regioner.

Herudover gælder aftale om løn- og arbejdsforhold for vikarer tilknyttet Psykiatriens Vikarcenter i Region Hovedstadens Psykiatri, indgået mellem Region Hovedstaden og FOA – Fag og Arbejde.

Er du fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, får du overført din lønsammensætning fra din fastansættelse over i din vikartilknytning. Afhængigt af din beskæftigelsesgrad, får du et procenttillæg på enten 16 % eller 18 %, af den samlede faste timeløn.

Er du ikke fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, får du et tillæg på 8 % af den samlede faste timeløn. Ved vagter uden for eget stamområde, er tillægget på 11 % af den samlede faste timeløn.

Vi henviser til vedhæftede lønaftale for yderligere information.

Fællestillidsrepræsentant for FOA

Britt Wendelbo Christensen
Telefon: 38 64 30 94
Mobil: 29 13 03 69

Mail: Britt.Christensen@regionh.dk

Adresse: TR Kontoret, PC Nordsjælland, Voksenpsykiatrisk enhed, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød.​

Redaktør