Aftale - SL

Løn- og ansættelsesforhold er fastsat i henhold til overenskomst indgået mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Danske Regioner, samt lokale aftaler. 

​​​

Løn- og ansættelsesforhold er fastsat i henhold til overenskomsten indgået mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Danske Regioner. 
Herudover gælder aftale om løn- og arbejdsforhold for vikarer tilknyttet Psykiatriens Vikarcenter i Region Hovedstadens Psykiatri, indgået mellem Region Hovedstaden og Socialpædagogernes Landsforbund.

Er du fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, får du overført din lønsammensætning fra din fastansættelse over i din vikartilknytning. Afhængigt af din beskæftigelsesgrad, får du et procenttillæg på enten 21 %, 24 % eller 30 % af den samlede faste timeløn.

Er du ikke fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri, får du et vikartillæg på 17 % af den samlede faste timeløn.

Vi henviser til vedhæftede lønaftale for yderligere information.

Fællestillidsrepræsentant for SL:

Claes Reinhardt

Mobil: 51 35 58 18

Mail: claes.reinhardt@regionh.dk
Adresse: Claes Reinhardt, Psykiatrisk Center Sankt Hans, Afsnit R6, Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Redaktør