Sygedagpenge og sygeløn

Her kan du læse om sygedagpenge og sygeløn som vikar hos os.​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Gældende for alle vikarer

Du får penge for hele vagten, hvis du er mødt op i en vagt, men må gå syg hjem.

Timelønnede vikarer

Du får sygeløn for bookede/planlagte vagter, hvis du er dagpengeberettiget. Man er dagpengeberettiget, hvis man har arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, før 1. sygedag.

Hvis vi (arbejdsgiver) skal betale sygedagpenge kræves det, at du har en vagt, den dag sygdommen indtræder. Er du ikke på arbejde den dag, du bliver syg, kræver det for at vi skal betale sygedagpenge, at du var på arbejde dagen før sygdommens indtræden og skulle have været på arbejde igen den dag, hvor du sygemelder dig.


   Eksempel: 
   Du er tildelt en vagt tirsdag og onsdag. Du bliver sygemeldt om mandagen (dagen før) og er også sygemeldt tirsdag og onsdag. Du har ikke ret til sygedagpenge fra os, da du ikke er ansat dagen før sygdommens indtræden. Var du derimod blevet sygemeldt om tirsdagen efter fremmøde i vagten, skulle du have dagpenge fra os for begge dage.

Hvis du opfylder betingelserne med 74 timer inden for 8 uger, og dermed berettiget til sygedagpenge, men ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, skal du i stedet søge sygedagpenge fra kommunen.

Kontakt n & Personaleenheden i HRU på Gentofte Hospital via mail: dagpengeteam.center-for-hr@regionh.dk, hvis du mener dig berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Dette skal du gøre senest det følgende døgn, for at kunne overholde anmeldelsesfristen som er: 14 dage efter 1. sygefraværsdag.

Du kan, for at sikre dig, kontakte din kommune og meddele at du har rekvireret et sygedagpengeskema hos din arbejdsgiver. Når dette er gjort, er anmeldelsesfristen overholdt, uanset hvornår arbejdsgiveren fremsender sygedagpengeskemaet.

Timelønnede med fastansættelse i Region Hovedstaden

Man får sygeløn via sin fastansættelse. Man kan derfor som hovedregel ikke få penge fra Vikarcentret, da det arbejde man udfører via Vikarcentret betragtes som merarbejde.
Undtaget for dette er deltidsansatte, der såfremt de bliver syge, kan ansøge kommunen om sygedagpenge i de timer der svarer til differencen mellem deres ansættelsesbrøk og en fuldtidsstilling.

Kontakt n & Personaleenheden i HRU på Gentofte Hospital via mail: dagpengeteam.center-for-hr@regionh.dk, hvis du mener dig berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Dette skal du gøre senest det følgende døgn, for at kunne overholde anmeldelsesfristen som er: 14 dage efter 1. sygefraværsdag.


   Eksempel:
   En vikar der i sin fastansættelse er ansat til 32 timer om ugen vil, hvis ovenstående sker, kunne ansøge kommunen om sygedagpenge svarende til 5 timer, som er differencen op til de 37 timer der dækker en fuldtidsbeskæftigelse.

Fastansatte/månedslønnede vikarer

Du får fuld løn og tillæg under sygdom, svarende til din ansættelsesbrøk.

Se andre eksempler i filen til højre. 

Redaktør