G-dage - ledighedsgodtgørelse

​Her kan du læse om G-dage (ledighedsgodtgørelse) og udbetaling af disse hos Psykiatriens Vikarcenter.

​​​​​​​​​

Du skal være meldt ledig hos din a-kasse for at kunne få dagpengegodtgørelse.

Du kan få udbetalt G-dage for 1., og 2. ledighedsdag, såfremt du har arbejdet 74 timer for os inden for de sidste 4 uger og har sat dig til rådighed på de dage, du ønsker betaling for.

Hvis du mener, at du har ret til en G-dag, skal du meddele os det senest dagen før, så vi har mulighed for at tilbyde dig en vagt. Du skal kunne træffes telefonisk, indtil du bliver booket til en vagt.


Tro- og love erklæring

Når du ansøger om G-dage, skal du udfylde en ’Tro og love erklæring’ (se vedhæftede fil). Hermed bekræfter du, at du ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse, afholdt ferie eller modtaget sygedagpenge på G-dagene.

Erklæringen skal være os i hænde senest 14 dage efter den aktuelle vagt. Modtager vi ikke erklæringen og dokumentation for, at du er medlem af en A-kasse, rettidigt, bortfalder din ret til ledighedsgodtgørelse.


Lidt om generelle regler

Du kan max få udbetalt G-dage 16 gange indenfor ét kalenderår. Dette gælder for såvel hele som halve G-dage. Hvis vi f.eks. indenfor et kalenderår har udbetalt én hel og en halv G-dage, har vi betalt for 2 af de maksimalt 16 G-dage.

Det er et krav, at du har sat dig til rådighed på de dage, du ønsker betaling for. Har du afholdt ferie, været syg eller haft fuldtidsbeskæftigelse efter sidste arbejdsdag, bortfalder din ret til G-dage.​

Redaktør