COVID-19 - Hjemmesideopdatering 1

Vent...

Kære vikarer.


Her kommer en opdatering fra os omkring situationen med COVID-19.

Vi overgår til at opdatere jer via vores hjemmeside, hvor vi vil lægge nye retningslinjer, vejledninger, dokumenter og andet til rådighed. I vil blive informeret om nye opdateringer via SMS med overskriften COVID-19, hvorefter I så skal gå ind og orientere jer på vores hjemmeside. Opdateringerne vil være nummererede.

 

Som udgangspunkt skal I holde jer opdateret via Region Hovedstadens Psykiatris intranet, når I er på vagt og ellers via følgende link som kan tilgås af alle:

Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

 

I opfordres også til at holde jer opdaterede via Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Sundhedsstyrelsen

 

Som udgangspunkt er al kursusaktivitet i RHP aflyst i marts måned. Dette gælder også PVCs hold.

 

Er du i tvivl eller har spørgsmål, så er vores telefoner åbne som altid. Husk at tjekke, at du får ringet til det rigtige nummer:

38 64 01 33 – Bookingen: vagter, afmeldinger, sygdom (inkl. COVID-19 karantæne).

38 64 01 11 – Administrationen: – Systemadgange, løn, kursus.

 

Klinisk information:

Følgende dokumenter omhandler kliniske vejledninger og retningslinjer:


Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler for sundhedspersonale

Prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler

Isolation af smittede på sengeafsnittene og forholdsregler for udgående funktioner

 

Hygiejne-hotline for medarbejdere:
Region Hovedstaden har oprettet en "Hygiejne Corona Hotline", som er klar til at svare på medarbejderspørgsmål angående hygiejneforhold. Hotline-nummeret er: 38 62 62 98.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor