COVID-19 Hjemmesideopdatering 2

​Opdatering med fokus på smittespredning fra medarbejdere og håndtering af medarbejdere i særlig risikogruppe

Vent...

Kære vikarer.

Her er endnu en opdatering fra os i forbindelse med håndteringen af COVID-19 i Region Hovedstaden.

I skal dagligt gå ind og holde jer opdateret via følgende link:

Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

 

Der er et skærpet fokus på at undgå smittespredning fra medarbejdere, og I skal derfor gå ind og læse retningslinjerne via ovenstående link.

 

Der kommer her en præcisering som fokuserer på medarbejdere i særlig risikogruppe for COVID-19:

Håndtering af medarbejdere i særlig risikogruppe for COVID-19, herunder gravide

Sundhedsstyrelsen har lørdag udmeldt hvilke medarbejdergrupper der er udgør en særlig risikogruppe, herunder bl.a. personer med kronisk sygdom, nedsat immunforsvar og gravide (ud fra et forsigtighedshensyn).

Læs mere om særlige risikogrupper på SST.dk

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til håndtering af særlige risikogrupper(fremgår også af vedhæftede):  

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, per automatik sygemeldes og hjemsendes.
  • Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe bør ikke udsættes for oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med COVID-19, eller patienter med bekræftet positiv prøve for SARS-CoV-2.
  • I dialog mellem leder og den enkelte medarbejder foretages en individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende fortsat varetager sin sædvanlige funktion.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medarbejdere, der varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitte, flyttes til anden opgave eller funktion uden oplagt smitteeksponering.
  • Medarbejdere, herunder især medarbejdere i særlige risikogrupper, skal informeres om væsentlige smittekilder, samt hvilke foranstaltninger de kan tage i forhold til at skærme sig mod smitte. Information håndteres både lokalt og kan tilgås via intranet, RegionH.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST.dk) og coronasmitte.dk.

Særligt om gravide

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide skulle være særligt eksponeret, at der er risiko for smitteoverføring fra gravid til foster eller at fostre har en særlig risiko.

Men ud fra et forsigtighedshensyn håndteres gravide ifølge retningslinjerne under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situation.

 

Vi vil gerne understrege forsigtighedsprincippet, da man som vikar skal kunne indgå i forskellige arbejdsopgaver.
Vi er derfor nødt til at informere afsnittene, hvis du som vikar er i særlig risikogruppe, så de kan tage stilling til, om og i hvilken funktion du kan arbejde. Derfor skal du ringe herind, hvis du er i den særlige risikogruppe, så vi kan hjælpe dig med at booke vagter eller tage stilling til om du skal undlade at tage vagter. Husk, at det selvfølgelig vil være en dialog, hvor din tryghed vejer højest.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor