COVID-19 Hjemmesideopdatering 3

Vent...

Kære vikarer.

Her er endnu en opdatering fra os i forbindelse med håndteringen af COVID-19 i Region Hovedstaden.

Der er kommet opdaterede Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet fra SST.dk, som I skal gå ind og orientere jer om via linket.

Hvornår er man rask nok til at gå på arbejde?

Følgende omhandler vurdering i forhold til raskmelding og hvornår man kan tage vagter:

Sundhedsstyrelsen præciserer følgende:

"Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal personen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer. Ved forværring skal medarbejderen kontakte læge."

Ved symptomer skal forstås følgende afklaring fra professor i infektionsmedicin, Jens Lundgren:

" Test, sygdom og fremmøde – kort fortalt

  • Hvad er tegn på coronavirus?

Har du hoste eller symptomer fra næsen uden feber og uden at du føler dig syg (påvirket almentilstand) er det ikke tegn på coronavirus. 

Har du symptomer fra svælget og føler du dig syg (påvirket almentilstand) eller er du "kortåndet" – typisk sammen med feber – er det tegn på coronavirus.  

  • Hvornår må du gå på arbejde igen efter sygdom? 

Hvis sygdommen skyldes coronavirus (bekræftet via test) skal du blive hjemme mindst 48 timer efter symptomophør.

Efter anden sygdom kan du som normalt gå på arbejde når du er rask. 

Hvis du normalt ville gå på arbejde i efterforløbet efter en forkølelse eller lignende, kan du fortsat gøre det. "

Kilde: Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin. Fra PsykIntra 17/3 2020.

  • Hvornår skal man som hospitalsansat testes for Corona?

Kun de ansatte, der har tegn på coronavirus-infektion skal testes.

÷ Test, hvis man udelukkende har symptomer fra næsen/hoste – men ikke er alment påvirket.

  • Må man gå på arbejde på hospitalet, hvis man hoster og er snottet?

Man må godt gå på arbejde, hvis man hoster og er snottet, hvis man i øvrigt ikke har haft tegn på en coronavirusinfektion.

Kilde: Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin. Fra video på PsykIntra 17/3 2020.

Sundhedspersonale tilhørende den særlig risikogruppe.

Det er utroligt vigtigt, at man husker på, at dagen i dag ikke er den samme som dagen i går – heller ikke ude på afsnittene! Det er derfor vigtigt at have en god dialog med afsnittene om de tiltag, som de anvender og om hvordan billedet ændrer sig.

Hvis du tilhører den særlige risikogruppe, så vær opmærksom på, om der er mulighed for de nødvendige forholdsregler på afsnittet – afstand, værnemidler med mere. Og husk at kontakte bookingen for vagter! - jf. COVID-19 Hjemmesideopdatering 2.

OBS! Afsnit ændrer funktion

Ude på Centrene er man nogle steder ved at ændre funktion på nogle af afsnittene, så man eksempelvis samler smittede patienter på et afsnit, hvor man kan tage forholdsregler. Derfor kan afsnit altså have ændrede funktioner, og du skal derfor være ekstra opmærksom på, om der står noget i "Afdelingens Bemærkninger" inden du tager en vagt.

Der bliver etableret et nyt afsnit på Glostrup, det I kender som 62/63, det vil være isolations afsnit, og man vil her samle de patienter, man har påvist smitte hos.

Her vil I når I tager vagter blive udstyret med værnemidler mod smitte, så I kan trygt tage vagter her, uden at være nervøse. Det er måske ovenikøbet mere sikkert, da man jo ikke ved, hvem der ellers er smittede på de andre afsnit.

 

En stor ros! Og en påmindelse om agtpågivenhed.

Vi har set forskellige vikarer melde ind og begrænse dem selv på lokationer i forhold til at tage vagter, og det er vi glade for. Vi sætter rigtig stor pris på tiltag for at begrænse smittespredningen.

Der skal lyde en stor ros herfra til jer!

Vores booking sidder klar til at hjælpe jer med lignende tiltag i så høj grad som muligt, så vi kan begrænse smittespredningen. Selvfølgelig kan det betyde færre vagter, hvis mange vælger de samme centre, men tal med bookerne - de ved, hvor der mangler.

Som I hører i dagspressen og fra Sundhedsstyrelsen, bliver der flere og flere smittede, så mange af os smitter.

I skal passe på jer selv, og følge de retningslinjer, der er lagt - det kan ikke siges for mange gange.

 

Der skal derudover lyde en stor tak til jer alle for jeres forståelse og samarbejde i denne tid!


I skal dagligt gå ind og holde jer opdateret via følgende link:

Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor