Hvorfor er dine koder lukket

​Vi hører en del spørgsmål fra jer om hvorfor I ikke længere har egne koder, men nu skal have en kode, når I møder på afsnittet.

​Alle vikarer har som udgangspunkt haft gyldige koder. Det har vist sig, at det fra centrenes og CIMT (Center for IT, Medico og Telefoni) side har været muligt at komme til at lukke jeres koder. Det har medført, at særdels mange har stået på afsnittet uden gyldige koder. Derved har der været en stor risiko for patientsikkerheden.

Det har ikke været muligt at garantere en beskyttelse af jeres koder, og psykiatrien måtte prioritere datasikkerheden.

Hvilke IT-adgange/koder er blevet lukket ?

Som udgangspunkt er hele din adgang til RegionHs netværk lukket. Dvs. at din BAM-kode, din e-mail og adgangen til alle kliniske systemer undtaget EPJ (PC Sct. Hans) er blevet deaktiveret/lukket – dog beholder vikarer som er fastansat et andet sted i RegionHs Psykiatri naturligvis de adgange til IT-systemerne, som de har fået tildelt af deres respektive afdelinger. 

Hvordan fungerer "Træk en Vikar" ?

For at få udleveret en "Træk en Vikar"-kode, skal du udlevere dit CPR.nr. til den person som afsnittet henviser dig til - denne person vil printe en kode ud til dig. Koden anvendes til de systemer, som det pågældende afsnit anvender. Koden er gyldig i en periode på mellem 1 og 14 dage afhængig af, hvad afsnittet bestiller til dig.

Venlig hilsen Vikarcentret​

Redaktør