​​

Nyhedsbrev februar 2023

​Læs årets første nyhedsbrev her

Vent...


Kære vikar

Vi er allerede i gang med et nyt år og har længe været i gang med dette nyhedsbrev, alt for længe. Trods det sene tidspunkt, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for jeres kæmpe indsats i 2022. I har dækket 30.812 vagter. Det er en fantastisk indsats, og vi har aldrig før dækket så mange vagter.
I år kommer vi til at udfordre jeres tålmodighed mange gange. Vi skal indføre det nye vagtplanlægningssystem Optima. Det vil medføre en masse ændringer. Du kan læse mere nedenfor.
 

Optima

Vi sætter i RHP fuld fart på implementering af Optima fra uge 8 og frem til uge 34. I den periode kommer vi i PVC til at arbejde på andre vilkår. Vi skal have vores ordrer flyttet af en it-robot fra Optima til vores nuværende it-platform. Det vil kunne give os forskellige udfordringer, og vi vil løbende holde jer informeret.
 

AFNITSNAVNE

Vi har netop ændret en række afsnitsnavne, det sker af hensyn til indførelsen af Optima, hvor hvert afsnitsnavn fremover skal være unikt på tværs af hele regionen. Du kan finde en oversigt på intranettet.
 

Træk en vikarkode

Vi håber ikke, du får problemer, hvis du glemmer at få trukket en vikarkode. Ved at benytte ”træk en vikarkode” undgår du at skulle redegøre for dine patientopslag.
 

Øg din viden om selvskade

I Kursusportalen finder du det nye e-læringskursus om selvskade til voksne ”Selvskade ABC Voksenpsykiatri” som er målrettet klinisk personale i voksenpsykiatrien. Kurset vil også være nyttigt for andre, der har kontakt med personer, der skader sig selv, og som ønsker at forstå selvskadens væsen, og hvordan man bedst møder en person med selvskadende adfærd.
 

Digital medarbejdersignatur til sygeplejersker

Inden 1. juni skal alle vores sygeplejersker have et nyt id-kort. I kortet vil der være en chip. Den skal bruges, når du skal logge ind med digital medarbejdersignatur.  Det skulle gerne blive nemmere. Ønsker du at benytte lejligheden til at opdatere dit foto på id-kortet, må du gerne sende et nyt foto til os. Deadline er d. 1. marts.

Krav til journalføring

Vi opfordrer dig til at holde dig informeret omkring Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på Psykiatrisk Center Amager og de påbud, som de er kommet med. Der er flere forhold, som danner grundlag for læring.
 

Nyt fra vores vedligeholdelsesinstruktører

Kære alle fastansatte og timelønnede vikarer i PVC.

På opfordring fra flere, har vi lavet et nyhedsbrev om vedligeholdelsestræningen.

Vores team består nu af Rie, Lene og Mette. Rie er vedligeholdelsesinstruktører, Lene er hjælpeunderviser, indtil hun kan tage instruktøruddannelsen til efteråret, og Mette er specialinstruktør. 

Vi har ændret lidt i træningsformen. Vi har implementeret teorien i selve træningen og “tavle undervisning” er afskaffet. Vi har suppleret med heldagstræninger og bibeholder 3-timers træningerne.

Alle heldagstræningerne foregår på Gribskovvej. De ligger i dagtimerne.

Alle 3-timer træninger foregår på Carl Nielsens Allé. De ligger i aftentimerne.

Programmet frem til sommerferien er:

  • 22/2-23: 3-timers undervisning
  • 7/3-23: Heldagsundervisning
  • 8/3-23: 3-timers undervisning
  • 28/3-23: Heldagsundervisning
  • 18/4-23: Heldagsundervisning
  • 4/5-23: 3-timers undervisning
  • 22/5-23: Heldagsundervisning
  • 1/6-23: 3-timers undervisning

 

På kursusportalen kan I se en indholdsbeskrivelse af hver enkelt træning. Vær opmærksom på, at der er 2 forskellige programmer til 3-timers træningerne. Ligeledes er der beskrivelse af p-forhold og forplejning.

 

Der er krav om fysisk deltagelse til alle træninger. Vi skriver under på, at I er undervist og har afprøvet/kan de forskellige greb. Hvis I, af forskellige årsager, ikke har mulighed for at være fysisk aktive, bedes I meddele dette til PVC. 

Alle SKAL, som minimum efter organisationens ønske, melde sig på 3 træninger om året. Så er det op til én selv, om det er heldags- eller 3-timerstræning. Kurserne skulle gerne ligge åbne for tilmelding på kursusportalen. Det er fortsat muligt at deltage i træningen på de enkelte centre. Hvis dette gøres, skal der gives besked til PVC via en afvigelsesseddel.   

​Vi er blevet gjort bekendt med, at når 2 personaler fører en patient til sengen, sætter man sig med patienten på sengekanten. Dette er NO GO! Der er stor risiko for skader. Det er umuligt at fastholde benene, hvorved der er risiko for spark. Desuden er der risiko for, at patienten kan nikke skaller eller kaste sig bagover og derved påføre personalet skader. Den korrekte måde er at føre en patient til sengen, lægge patienten på sengen på en måde, så alle greb kan udføres korrekt, og skader dermed kan undgås. 😊

 

På intra ligger der videoer af de forskellige greb. Link: https://intranet.regionh.dk/rhp/personale/uddannelse/Forebyggelse-og-h%C3%A5ndtering-af-konflikter/Instruktionsmateriale-til-fysisk-konflikthaandtering/Sider/default.aspx 

Vi vil skrive nyhedsbreve ud hvis og når der er noget nyt herfra. Hvis I har nogle spørgsmål, ønsker eller lign kan I sende en mail til Mette. mette.niedziella.hansen@regionh.dk 


Med Venlig Hilsen 

 Instruktørteamet


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor