SP - Hjælpepakke til sygeplejefagligt personale

​Hjælpepakken er udarbejdet som et opslagsværk, der tager udgangspunkt i de arbejdsgange, der giver udfordringer på nuværende tidspunkt. Det er et dynamisk dokument, og publiceres og revideres løbende på PsykIntra.

Hjælpepakken er udarbejdet som et opslagsværk, der tager udgangspunkt i de arbejdsgange, der giver udfordringer på nuværende tidspunkt. Det er et dynamisk dokument, der publiceres på PsykIntra (https://intranet.regionh.dk/rhp/nyheder-og-kalender/Nyheder/Sider/SP-Hjælpepakke-til-sygeplejefagligt-personale.aspx) og revideres løbende i Kvalitets- og udviklingsafdelingen. 

Husk, den opdaterede version finder du altid via linket, når du er på en RegionH computer.

Det er vigtigt at huske, at hjælpepakken ikke kan stå alene, men at man som klinisk personale også skal anvende de Tip Sheets og manualer som er udarbejdet i SP. Ligesom at gældende instrukser og vejledninger på VIP skal inddrages i det daglige arbejde. 


Venlig hilsen
PVC


Redaktør