Sundhedsplatformen - nyhed om rettigheder

​Centrene kan bruge vikarer, selvom de ikke er uddannet i alle SP-moduler.


Nyt vedr. SP.
Centrene kan bruge vikarer, selvom de ikke er uddannet i alle SP moduler. En vikar, der er uddannet i SP’s sengemodul, kan med andre ord godt vikariere i akutmodtagelsen og omvendt. Det forudsætter naturligvis, at det enkelte center er indforstået med, at modtage en vikar, som ikke er uddannet i f.eks. akutmodulet, men andre moduler. Det er således centrets ansvar, at vikaren får den nødvendige sidemandsoplæring, da ved­kom­mende ikke har den forudsatte uddannelse.
SPL - Husk, du kan godt tilgå medicinmodulet via den ”modsatte” SP tilgang uden yderligere behov for træning. 

Se mere information om SP på dette link:

https://www.psykiatri-regionh.dk/job-og-uddannelse/Psykiatriens-Vikarcenter/sundhedsplatformen/Sider/default.aspx
 
Venlig hilsen
PVC

Redaktør